Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Συνάδελφοι, σες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6822/15-5-01 του Ταμείου Προνοίας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) και την Φ.215/353 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 475/25-4-01), οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο πριν το μόνιμο διορισμό τους ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι ή γενικά ως συμβασιούχοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου, έχουν αποκλειστική προθεσμία 2 (δύο) ετών από την υπαγωγή τοις στο ταμείο αυτό, δηλαδή από τον μόνιμο διορισμό τους, να την αναγνωρίσουν με αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προσθεσμίας αυτής δεν είναι δυνατή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγνώριση προύπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ.

Το ΤΠ∆Υ, όπως είναι γνωστό, είναι το ταμείο εκείνο που χορηγεί το εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους όταν συνταξιοδοτούνται.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, πως η ΟΛΜΕ διεκδικεί να καταργηθεί το χρονικό αυτό όριο και να είναι δυνατή η αναγνώριση, όπως και στα άλλα ταμεία, καθ’ όλη δηλαδή τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Σχετικό αίτημα κατέθεσε το ∆Σ της ΟΛΜΕ ως πρόταση τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις του δημοσίου με υπόμνημά του στις 17-10-07.

Καλούμε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να φροντίσουν, ώστε η ενημερωτική αυτή ανακοίνωση να φτάσει σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και όλες τις σχολικές μονάδες.

Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Δελτίο Τύπου της Ο.Λ.Μ.Ε. (30-10-2007)

Το ∆. Σ. της ΟΛΜΕ στη σημερινή τακτική συνεδρίασή του διαμόρφωσε την πρόταση-εισήγησή του προς τα ∆.Σ. και τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας.

Η εισήγηση αυτή, το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της οποίας θα αποσταλεί στους αποδέκτες του κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα, την Πέμπτη, 15.11.07
 • 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 26 Νοέμβρη
 • νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το Γενάρη του 2008 για να αποφασισθεί η συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Κύριες διεκδικητικές αιχμές των αιτημάτων της Ομοσπονδίας είναι:

 • το οικονομικό (αύξηση δαπανών για την παιδεία, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις)
 • το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
 • δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προβλήματα της ΤΕΕ
 • επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • η διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου της Ο.Λ.Μ.Ε. (30-10-2007)

Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από την Ο.Λ.Μ.Ε. (01-11-2007)

Συνάδελφοι, / -ισσες,

Tα μεγάλα και χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα του κόσμου της εργασίας, οξύνονται ακόμα περισσότερο και επιβάλλουν νέες συντονισμένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. ∆ύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων παραμένουν και οξύνονται τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων. Η κυβέρνηση όχι μόνο επιμένει στην εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών νόμων που ψήφισε (νέα δομή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, νόμος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ, εκχώρηση της προσχολικής αγωγής στους ∆ήμους και τους ιδιώτες), αλλά ετοιμάζεται να προωθήσει νέα, ακόμη πιο αντιδραστικά νομοσχέδια, που θα αφορούν και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (αναγνώριση των ΚΕΣ, πρόταση ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  μεταπτυχιακά, έρευνα).

Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με το νέο κρατικό, βαθιά ταξικό, προϋπολογισμό (συνέχιση της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης, μείωση των κοινωνικών δαπανών, αύξηση των έμμεσων φόρων, εισοδηματική πολιτική σκληρότερης λιτότητας για τους πολλούς και κοινωνικά ασθενέστερους) και την προωθούμενη παραπέρα δραματική αποδόμηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, αποτελούν στοιχεία που συνιστούν κορυφαία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλους τους εργαζόμενους.

Τα δεδομένα αυτά όχι μόνο δεν επιτρέπουν καμία αναμονή αλλά οδηγούν ταυτόχρονα σε σφοδρότερη, αυτή τη φορά, νέα μετωπική κοινωνική σύγκρουση. Το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας έχει δώσει μακροχρόνιους αγώνες για την υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Αυτά τα δικαιώματα, που ποτέ δεν έπαψαν να είναι στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων, σήμερα απειλούνται περισσότερο σοβαρά από ποτέ. Γι’ αυτό ο αγώνας μας για τη διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, για την ακύρωση των υφιστάμενων αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων και για την αποτελεσματική απόκρουση των επερχόμενων και περισσότερο επώδυνων μέτρων πρέπει να συνεχιστεί, να ενταθεί και να κλιμακωθεί.

Είναι σαφές πλέον ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το «διάλογο» ως άλλοθι, για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να προωθήσει τα αντιασφαλιστικά μέτρα με το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος και τις λιγότερες αντιδράσεις. Οι ευθύνες της ηγεσίας των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι μεγάλες.

Καλούμε έστω και αυτή τη στιγμή την Α∆Ε∆Υ και τη ΓΣΕΕ να αποχωρήσουν από το διάλογο, ώστε να μην καταστήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα συνυπεύθυνο στα σχέδια της κυβέρνησης.

∆ιαπιστώνουμε, σε συνεργασία και με τις άλλες εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τους εκπροσώπους των φοιτητών, την ανάγκη οικοδόμησης του πανεκπαιδευτικού –  πανεργατικού μετώπου και συντονισμού για τη συνέχεια των αγώνων, που θα  αποκρούσουν αποτελεσματικά τη νέα επίθεση σε βάρος της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων της νεολαίας και των λαϊκών συμφερόντων, αλλά και θα διεκδικήσουν τα σύγχρονα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 1 Νοέμβρη. Για τη συμμετοχή των συναδέλφων στα συλλαλητήρια κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας  (11 π.μ. – 2 μ.μ. για τον πρωινό κύκλο και 2 μ.μ. – 5 μ.μ. για τον απογευματινό).

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Αγωνιζόμαστε για:

 • Άμεση αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον
 • ∆ημόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση
 • Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρμογή της μεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τομείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ.
 • Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. Καμιά κατάργηση σχολικής μονάδας, διασφάλιση της μόνιμης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών
 • Άμεση κάλυψη των κενών διδακτικού προσωπικού και καταβολή των δεδουλευμένων
 • Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς μας, με αφετηρία τα 1.400 ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στο νεοδιόριστο
 • Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου και επιστροφή όλων των οφειλόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας
 • Ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση
 • Μη εφαρμογή της οδηγίας 36/2005 και μη ενσωμάτωσή της στο δίκαιο της χώρας μας

Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από την Ο.Λ.Μ.Ε. (01-11-2007)

Αποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου & Αγ.Ευστρατίου 2007

Ψήφισαν: 149 Έγκυρα: 147 Άκυρα: 2 Λευκά 0
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Λ.Μ.Ε. Αντιπρόσωποι στη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφοι α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφο
1. Γαϊτάνος Κωνσταντίνος 100 1. Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος 92
2. Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος 89 2. Αφθονίδης Γεώργιος 67
3. Καλτιριμτζής Ιωάννης 63
4. Αφθονίδης Γεώργιος 55
5. Σωπιάδου Ειρήνη 46
6. Κονιδάρη Αγγελική 42 Ελεγκτική Επιτροπή
7. Γεωργακόπουλος Σωτήρης 38 α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφοι
Στεφάνου Χρήστος 38 1. Ξακουστού Αρτεμησία 69
9. Ζιώγος Δημήτρης 37 2. Ντέγκας Βύρων 67
10. Λυγδά Ιουλία 35 3. Πιερία Βασούλα 61

εκλέγονται

Θέατρα & κινηματογράφοι που έχουν έκπτωση για τους κατόχους της κάρτας της Ο.Λ.Μ.Ε. (2007)

Θέατρα 2007