Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. για την Π.Δ.Σ. και την ωριαία αποζημίωση

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης καθώς και πρόταση για αύξηση της ριαίας Αποζημίωσης των εκπαιδευτικών γενικότερα.

1. Έναρξη των προγραμμάτων Π∆Σ

Όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης στα Λύκεια και τα ΤΕΕ. Η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ στάλθηκε τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου και ουσιαστικά η έναρξη του  προγράμματος των μαθημάτων στα σχολεία γίνεται αρκετές ημέρες αργότερα, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως κάθε καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων στην Π∆Σ και γενικότερα σε όλους τους υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς (όπως είναι και η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο) υπονομεύει τους θεσμούς αυτούς και ωθεί τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε άλλες «λύσεις», εκτός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, που συνεπάγονται, επιπλέον, δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες οικογένειες.

Η επίλυση αυτού του προβλήματος επιβάλλει, κατά συνέπεια, να ξεκινάει η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια και η Π∆Σ στα λύκεια αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού συγχρόνως διασφαλιστούν όλες οι οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των θεσμών.

2. Αριθμός Μαθητών στα Τμήματα Π∆Σ

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών για τη συγκρότηση τμημάτων Π∆Σ σε 10-14, έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες και ακυρώνει εντέλει το όποιο αντισταθμιστικό αποτέλεσμα δυνάμει παρέχεται μέσα από το θεσμό αυτό. Ζητούμε γι ́ αυτό το λόγο να επανέλθει ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στους 5-10.

2. Προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στην Π∆Σ

Σχετικά με τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα προγράμματα της Π∆Σ, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει πως ο τρόπος που αυτές γίνονται, με απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης σε κάθε νομό, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, θέτει τους νέους συναδέλφους μας υπό το καθεστώς μιας ιδιότυπης ομηρίας. Αντί λοιπόν της αδιαφάνειας και της ευνοιοκρατίας είναι ανάγκη άμεσα να καθιερωθεί ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στην Π∆Σ, πολύ δε περισσότερο που η σχετική προϋπηρεσία υπολογίζεται τόσο για την πρόσληψη αναπληρωτών όσο και για το μόνιμο διορισμό των  εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Το 13ο συνέδριο του κλάδου μας (Ιούλιος 2007) με απόφασή του ζήτησε «κάθε πρόσληψη, από την επόμενη χρονιά, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου καθηγητή/-τριας στη δημόσια  δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακα κατάταξης με βάση την πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου».

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να δημιουργηθεί πίνακας εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργασθούν στην Π∆Σ ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση τη συνολική προϋπηρεσία που έχουν οι υποψήφιοι στον πίνακα αναπληρωτών και να ακολουθεί πίνακας με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Οι προσλήψεις να γίνονται από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά και μόνο από αυτούς τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί να δημοσιοποιούνται σε κάθε ∆ιεύθυνση αλλά και στο ∆ιαδίκτυο.

3. Οικονομικές εκκρεμότητες για τους καθηγητές

Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά μένουν απλήρωτοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) που διδάσκουν στην  Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεμότητα, γιατί πέρα από την εργασιακή περιπλάνηση και την οικονομική εξαθλίωση, κυρίως των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Θεωρούμε αυτονόητη και απόλυτα δικαιoλογημένη την απαίτησή μας να τακτοποιηθούν άμεσα όλες οι παραπάνω οικονομικές εκκρεμότητες της πολιτείας προς τους συναδέλφους. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση.

Ζητούμε, τέλος, να ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να μην επαναληφθεί και την τρέχουσα περίοδο το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο.

5. Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης

Η ωριαία αποζημίωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών τόσο του κανονικού προγράμματος, όσο και της ενισχυτικής διδασκαλίας αλλά και για υπερωρίες των  μονίμων εκπαιδευτικών είναι «παγωμένες» από το 1996!!

Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις τόσο της προκατόχου σας Υπουργού Παιδείας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ.Καραμανλή (στη συνάντηση με τα ∆Σ της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ στις 25/10/06) για αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης, αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα η αμοιβή που καταβάλλεται να βρίσκεται σε απαράδεκτα  χαμηλά επίπεδα (9 € μικτά).

Απαιτούμε τον άμεσο διπλασιασμό της αμοιβής αυτής και τη σύνδεσή της με τις αποδοχές των μονίμων εκπαιδευτικών.

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. για την Π.Δ.Σ. και την ωριαία αποζημίωση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *