Έκκληση της ΟΛΜΕ για την επιλογή υποδιευθυντών

Συνάδελφοι /-ισσες,

Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος μας έχει ζητήσει από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και συνεχίζει να διεκδικεί η επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων να γίνεται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων.

Για την υλοποίηση της παραπάνω θέσης του κλάδου προτείνουμε τα εξής:

Οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων στις συνεδριάσεις τους να ψηφίσουν επιλέγοντας ανάμεσα
στους υποψήφιους για υποδιευθυντή (-ές) του σχολείου τους.

Η σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τους αντίστοιχους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν κατά την ψηφοφορία, να σταλεί στο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και σε όλα τα μέλη του ΠΥΣ∆Ε.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τα αιρετά μέλη των ΠΥΣ∆Ε και γενικότερα όλους τους συναδέλφους – μέλη των ΠΥΣ∆Ε να επιλέξουν ως υποδιευθυντές τούς συναδέλφους που προτείνονται από τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων και οπωσδήποτε με βάση τη σειρά με την οποία προτείνονται.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τα ΠΥΣ∆Ε όλης της χώρας να μη λάβουν υπόψη τους την πρόβλεψη της εγκυκλίου 131013/∆2/19-11-07 του ΥΠΕΠΘ, με βάση την οποία:  «υποψήφιοι για τις θέσεις επιλογής της περίπτωσης αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία».

Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να υλοποιηθεί από τα ΠΥΣ∆Ε η παραπάνω απόφαση του κλάδου.

Έκκληση της ΟΛΜΕ για την επιλογή υποδιευθυντών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *