Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη

Τροποποίηση Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ο.Λ.Μ.Ε.

Τροποποίηση Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ο.Λ.Μ.Ε.

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού του Γυμνασίου Μύρινας

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού του Γυμνασίου Μύρινας

Παρουσίαση ταινίας που γύρισαν οι μαθητές του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου

Παρουσίαση ταινίας που γύρισαν οι μαθητές του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου

Στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 15 Μαΐου 2008

Συνάδελφοι / -ισσες,

Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας βρισκόμαστε χρόνια τώρα αντιμέτωποι με πολιτικές που μειώνουν το εισόδημά μας, περιορίζουν βασικά  ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο.

Οι δεσμεύσεις και διακηρύξεις της Κυβέρνησης για προστασία και αναβάθμιση των
αποδοχών μας μετατράπηκαν για μια ακόμη φορά σε πολιτικές μείωσης του εισοδήματος μας.

Η εισοδηματική πολιτική που ανακοινώθηκε για τους εργαζόμενους στο ∆ημόσιο συνεχίζει και για το 2008 την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή κινείται στο γενικότερο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών της, συνεχίζει σκληρή λιτότητα όλων των προηγούμενων ετών και οδηγεί τελικά σε νέα μείωση των εισοδημάτων των εργαζόμενων. Και αυτά όμως τα ψίχουλα που εμφανίζουν ως αύξηση εξαφανίζονται από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, ιδιαίτερα στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Η επαναλαμβανόμενη δέσμευση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή νέου μισθολογίου στο ∆ημόσιο όχι μόνο δεν ικανοποιείται, αλλά φαλκιδεύεται και ακυρώνεται. Συνεχίζεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων με αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Ο ΟΤΕ, η ∆ΕΗ, τα Λιμάνια, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και οι ίδιες οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες μέσω και των Σ∆ΙΤ βρίσκονται στο στόχαστρο.

Τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία υποβαθμίζονται, ιδιωτικοποιούνται, εμπορευματοποιούνται.

Οι επιλογές που προωθήθηκαν με το Νόμο Πετραλιά και που αποτελούν συνέχεια των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα και Ρέππα στοχεύουν να διαλύσουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, να περιορίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων και να ενισχύσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα κυβερνητικά σχέδια για προώθηση νέου αντιασφαλιστικού νόμου για το ∆ημόσιο αποτελούν τη συνέχιση της επίθεσης στα δικαιώματά μας.

Η μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων βρίσκεται στο στόχαστρο και καταστρατηγείται από τις κάθε είδους ελαστικές εργασιακές σχέσεις που προωθούνται και στο ∆ημόσιο, όπως ωρομίσθιοι, αναπληρωτές, συμβασιούχοι έργου, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.

Νέα επίθεση ετοιμάζεται στα πλαίσια της FLEXICURITY αλλά και με βάση το πόρισμα Κουκιάδη.

Η κατάσταση μπορεί και πρέπει να αλλάξει.

Απαιτείται μαζικός και αποφασιστικός αγώνας για την αύξηση των βασικών μισθών και την απόκρουση των κυβερνητικών σχεδίων για το συνταξιοδοτικό στο ∆ημόσιο.

Συνάδελφοι / -ισσες,

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει στην Πανελλαδική στάση εργασίας που αποφάσισε η Α∆Ε∆Υ για τις 15 Μάη 2008 για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις ασκούμενες πολιτικές και να διεκδικήσουμε:

 • Aυξήσεις στους βασικούς μισθούς μας, με αφετηρία τα 1.400 ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο.
 • Ουσιαστικά μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και των ραγδαίων ανατιμήσεων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
 • ∆ίκαιο φορολογικό σύστημα. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 ευρώ τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
 • Κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων Πετραλιά, Σιούφα και Ρέππα.
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας με υπολογισμό της στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το μήνα αποχώρησης.
 • Ακύρωση της νέας επίθεσης που ετοιμάζεται σε βάρος των ασφαλισμένων του ∆ημοσίου.
 • Προστασία και αναβάθμιση των ∆ημόσιων Υπηρεσιών. Κατάργηση του Νόμου για τις Σ∆ΙΤ. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
 • Αμεση αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον.
 • Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο ∆ημόσιο. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Όχι στην κατάργηση της μονιμότητας.
 • Ελεύθερες και γνήσιες Συλλογικές ∆ιαπραγματεύσεις στο ∆ημόσιο σε όλα τα επίπεδα. Κατοχύρωση για τους καθηγητές του δικαιώματος των ουσιαστικών κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας εφ’ όλης της ύλης.
 • Κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Συνάδελφοι / -ισσες,

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί να πάρετε μέρος στη στάση εργασίας την Πέμπτη, 15/5/08 (11 π.μ. – 14.00 για τον πρωϊνό κύκλο λειτουργίας των σχολείων και 14.00 – 17.00 για τον απογευματινό κύκλο).

ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
(για την Αθήνα: συγκέντρωση στις 12.30 στην Πλατεία Κοραή)

Στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 15 Μαΐου 2008

Συνάντηση ανά ειδικότητες για τα βιβλία της Β/θμιας Εκπ/σης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στις 8, 9 και 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. Αντικείμενό του είναι τα σχολικά προγράμματα και βιβλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει το φυλλάδιο του συνεδρίου. Οι σύνεδροι που θα συμμετέχουν από κάθε Ε.Λ.Μ.Ε. είναι ανάλογη των μελών που διαθέτει.

Στην Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου αντιστοιχούν 2 σύνεδροι και στο πρόσφατο ∆.Σ. που κάναμε, αποφασίσαμε να μας εκπροσωπήσουν ο Καλτιριμτζής Γιάννης (γραμματέας της ΕΛΜΕ) και η Σωπιάδου Ειρήνη (ταμίας της ΕΛΜΕ).

Ο ρόλος τους θα είναι να μεταφέρουν στο συνέδριο τις απόψεις, τους προβληματισμούς  και τις προτάσεις των καθηγητών της Λήμνου & του Αγίου Ευστρατίου, όσον αφορά τα σχολικά βιβλία των Γυμνασίων, των Λυκείων και των Ε.Π.Α.Λ.

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να γίνει μία συνάντηση την Τρίτη 6 Μαΐου και ώρα 19:00 στο Γενικό Λύκειο της Μύρινας, με σκοπό να γίνουν ομάδες εργασίας ανά ειδικότητα, να καταγράψουμε ό,τι προβλήματα έχουμε εντοπίσει στα υπάρχοντα βιβλία και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το πώς θα θέλαμε να είναι τα βιβλία μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι «ειδικοί» για την επιλογή των βιβλίων δεν είναι αυτοί που είναι κλεισμένοι εδώ και χρόνια στους τέσσερις τοίχους ενός γραφείου και «σχεδιάζουν» για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Ειδικοί είμαστε εμείς που καθημερινά βιώνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με όλες τις χαρές της και με όλα τα προβλήματά της. Ειδικοί για τα βιβλία είμαστε εμείς που καθημερινά τα διδάσκουμε και διαπιστώνουμε τις αστοχίες τους. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να ακουστεί η άποψή μας. Περιμένουμε λοιπόν την μαζική συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή.

Από το ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου

Υ.Γ. Επειδή οι συνάδελφοι του Αγίου Ευστρατίου θα είναι δύσκολο να παραβρεθούν στη συνάντηση, παρακαλούνται να μας στείλουν τα πορίσματα τους με e-mail, ώστε να τα ενσωματώσουμε με αυτά που θα προκύψουν από τη συνάντησή μας.

Συνάντηση ανά ειδικότητες για τα βιβλία της Β/θμιας Εκπ/σης