Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης

Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης