Συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. με τον υφυπουργό Παιδείας

Συνάδελφοι/-ισσες,

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε τη ∆ευτέρα 29.9.08 με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Λυκουρέντζο, στον οποίο έθεσε μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  • την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, αποτέλεσμα της εφαρμογής του ν. 3475/06 και τα προβλήματα που δημιούργησε η νέα απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων της οποίας ζητούμε την αναστολή της.
  • τα προβλήματα στην Π.∆.Σ. και την ενισχυτική διδασκαλία (προσλήψεις ωρομισθίων, μείωση ωρομισθίου, συμπλήρωση ωραρίου, απλήρωτοι εκπαιδευτικοί κ.λπ.).
  • την ετήσια και την εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς και τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών,
  • τις εργασιακές σχέσεις και υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, τις τοποθετήσεις πολυτέκνων και των Ι∆ΑΧ κλπ.
  • την ανάκληση της εγκυκλίου «για τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς».

Ο Υφυπουργός Παιδείας αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειμμα διαλόγου, με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ ιδιαίτερα, στο θέμα των αναθέσεων μαθημάτων. Παρόλα αυτά δεν δέχθηκε το αίτημά μας για την άμεση αναστολή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αλλά απάντησε πως θα τροποποιηθεί για την επόμενη χρονιά, αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της ΟΛΜΕ και των επιστημονικών φορέων. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το ∆εκέμβρη του 2008.

Ο Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να καταθέσει σύντομα πολυνομοσχέδιο στο οποίο θα συμπεριλάβει κάποιες ρυθμίσεις (όπως τον τρόπο ανάθεσης υπερωριών, τις διαδικασίες για την Π.∆.Σ. κλπ). Ανέφερε πως θα δοθούν τα δύο νομοσχέδια (πολυνομοσχέδιο και νομοσχέδιο για την πρόσβαση των  ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) στην ΟΛΜΕ πριν κατατεθούν στη Βουλή. Μας ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών, (χωρίς να επιβεβαιώνεται αν ακόμα έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση) το ωρομίσθιο θα αυξηθεί στα 10 € μικτά για φέτος, 11 € τον επόμενο χρόνο και 12 € το μεθεπόμενο, δηλαδή 1 € αύξηση το χρόνο!!

Γενικότερα… παρέπεμψε τα περισσότερα θέματα που θέσαμε όπως, των υπηρεσιακών μεταβολών, της ΤΕΕ κ.λπ. σε επιτροπή, που πρότεινε να συσταθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΠΘ και εκπροσώπους της ΟΛΜΕ.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιμά πως δυστυχώς δεν δίνεται λύση στα επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός.

Από την άλλη ο Υφυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο.

Η μόνιμη επωδός «δεν δίνει χρήματα το Υπουργείο Οικονομικών» για να αυξηθούν στο 5% επί του ΑΕΠ οι δαπάνες για την εκπαίδευση, γεγονός που δημιουργεί δεκάδες λειτουργικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα στο δημόσιο σχολείο ή για να αυξηθούν οι απαράδεκτοι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών, δεν μπορεί πια να γίνει ανεκτή από τον κλάδο. Πρόκειται για καθαρό εμπαιγμό.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα της ΤΕΕ και γενικότερο προβλήματα των συναδέλφων και των σχολείων στο ΥΠΕΠΘ (Μαρούσι, στάση Νερατζιώτισσας του Ηλεκτρικού) την Πέμπτη 9/10/08 και ώρα 12.30 μ.μ.

Για διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας ( 12-2 μ.μ. για τον πρωινό κύκλο και 2-4 μ.μ. για τον απογευματινό κύκλο).

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. με τον υφυπουργό Παιδείας

Επιμόρφωση γονέων από ιδιωτικές εταιρείες

“Goneis.gr” ή «το δημόσιο σχολείο στην υπηρεσία των ιδιωτών» !

Μέσα σ’ ένα κλίμα αμφισβήτησης εργασιακών δικαιωμάτων και θεμελιωδών συλλογικών μας κατακτήσεων (εγκύκλιος για τον περίφημο προγραμματισμό της ύλης, συνακόλουθη  για την Π.∆.Σ,) το ΥΠΕΠΘ επιμένει να προκαλεί τα δημοκρατικά μας αισθήματα και επανέρχεται με νέα εγκύκλιο.

Με την εγκύκλιο αυτή που εξέδωσε το Υπουργείου Παιδείας και αναφέρεται στην επιμόρφωση των γονέων των μαθητών του γυμνασίου στις νέες τεχνολογίες, θέτει το  ∆ημόσιο Σχολείο και τους καθηγητές του στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση των  συμφερόντων των ιδιωτών και επιχειρηματικών ομίλων.

Βεβαίως και δε διαφωνούμε με την επιμόρφωση των γονέων των μαθητών μας, όπως και κάθε άλλου εργαζόμενου πολίτη ή ανέργου, στις νέες τεχνολογίες και στη σωστή χρήση του διαδικτύου. Όμως είναι προφανές ότι για το σκοπό αυτό οφείλει η πολιτεία να αξιοποιήσει τις ∆ημόσιες υπηρεσίες επιμόρφωσης, με διαφάνεια και σοβαρότητα.

Αντίθετα, όμως, διαπιστώνουμε ότι στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ εξώφθαλμα και προκλητικά προωθούνται τα συμφέροντα των ιδιωτών και αγνοούνται εντελώς οι  δημόσιοι φορείς.

Και δε φτάνει αυτό, έχει το θράσος το ΥΠΕΠΘ να θέλει να αναγκάσει τους  εκπαιδευτικούς των δημοσίων Γυμνασίων όλης της χώρας, αυξάνοντας, παράνομα και παράτυπα, τις εξωδιδακτικές τους υποχρεώσεις (που έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλές λόγω ης έλλειψης  γραμματέων, επιστατών, φυλάκων) να συμβάλουν υποχρεωτικά στην υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος για το οποίο θα χρυσοπληρωθούν οι ιδιώτες  (χωρίς βεβαίως καμιά αμοιβή για το σχολείο ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό]!

Είναι ενδεικτικό του τι θα επακολουθήσει αν αυτό εφαρμοστεί, το γεγονός ότι ήδη κατακλύζουν τα σχολεία «προσφορές» ιδιωτών, με αμοιβή 35 ευρώ ανά επιμορφούμενο γονέα, αν το σχολείο προωθήσει την τάδε ή δείνα ιδιωτική επιχείρηση επιμόρφωσης…

– Καλούμε το ΥΠΕΠΘ να αποσύρει ΑΜΕΣ Σ την εγκύκλιο
– Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην υλοποιήσουν την παράνομη αυτή εντολή του ΥΠΕΠΘ. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο αρμόδιο όργανο για την ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών είναι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων.
– ∆εν θα επιτρέψουμε την καθυπόταξη της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ στα ιδιωτικά συμφέροντα

Επιμόρφωση γονέων από ιδιωτικές εταιρείες