ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αθήνα,18/1/11

Μέσα σε συνθήκες οικονομικής-κοινωνικής κρίσης, δραματικής μείωσης των διορισμών στο δημόσιο, προϋπολογισμούς σκληρής λιτότητας, μείωσης των δημοσίων επενδύσεων, οικονομικής αφαίμαξης των εργαζόμενων, καταιγίδας έμμεσων φόρων, υποχρηματοδότησης της παιδείας, συγχώνευσης σχολικών μονάδων, τμημάτων με 30 μαθητές και πρωτόγνωρης επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να συστήσει επιτροπή για το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών. Ένα θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου και η ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο επιλέγει ήσσονος σημασίας θέματα για να ακούσει τις θέσεις των εκπαιδευτικών , ενώ αρνείται να συζητήσει με την ΟΛΜΕ για τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ΟΛΜΕ αποφάσισε και συμμετέχει στην 10μελή επιτροπή  του Υπουργείου Παιδείας με δύο εκπροσώπους της (Γκίνη Δημήτρη και Ζωγραφάκη Ελένη) πιστεύοντας ότι πρέπει να δίνει τη μάχη σε όλα τα επίπεδα για να προωθεί τις θέσεις του κλάδου. Διευκρινίζουμε ότι οι μεταθέσεις για το 2011 θα πραγματοποιηθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο και θα γίνει προσπάθεια στην επιτροπή για μοριοδότηση όλων των κριτηρίων των αποσπάσεων.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Για την Ομοσπονδία στις μεταθέσεις είναι αδιαπραγμάτευτα και θα παλέψει για:
-Κατάργηση των άρθρων 4 παρ.4 και 30 παρ.1  του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή παραμονή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης (πράγμα που το Υπουργείο αρνείται κατηγορηματικά). Επαναφορά του άρθρο 8 παρ.1 του ΠΔ 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 100/97.

-Ένταξη νέων ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων.

-Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις στα πειραματικά, καλλιτεχνικά, μουσικά κλπ σχολεία.

-Να μην εφαρμοστεί η αναδρομικότητα των μορίων συνθηκών διαβίωσης (όπως προτείνει το Υπουργείο). Κατοχύρωση των μορίων συνθηκών διαβίωσης που ισχύουν σήμερα έως 31/8/11 για όλους τους υπηρετούντες και υπολογισμός με τα νέα μόρια για όλους τους συναδέλφους από 1/9/2011.

-Τα μόρια δυσμενών συνθηκών συνοδεύουν τον εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου (και όχι να χρησιμοποιούνται μόνο για μία μετάθεση, όπως προτείνεται)
-Τα μόρια συνθηκών παίρνουν όλοι οι υπηρετούντες στο σχολείο καθώς και οι έχοντες άδειες (αναρρωτικές, κύησης-λοχείας και ανατροφής).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί  δραματικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, με συνέπεια τη συνεχή μετακίνηση σε λειτουργικά κενά από σχολείο σε σχολείο το Σεπτέμβρη και απώλεια μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν αναπληρώνονται.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Για την Ομοσπονδία είναι πάγιο αίτημα τα κενά διοικητικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις περιφερειακές υπηρεσίες και στα σχολεία να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων και με εθελοντικές μετατάξεις εκπαιδευτικών εκτός από τομείς και Δ/νσεις που έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευση και είναι απαραίτητη η παρουσία και των εκπαιδευτικών (Δ/νση Σπουδών, Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ.ά). Για όσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν διοικητικά κενά οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρέπει να γίνονται με μοριοδοτούμενα κριτήρια.

– Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ – το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών – και έγκαιρα, πολύ πριν τη λήξη του διδακτικού έτους (30 Ιουνίου).

– Στις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς να προκηρύσσονται οι θέσεις και τα αντίστοιχα προσόντα που απαιτούνται για κάθε μία από αυτές. Τα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας, χρήση Η/Υ) θα έχουν σταθερή μοριοδότηση. Οι αποσπάσεις να γίνονται για μία τριετία με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη διετία.

-Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς παίρνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας από την έδρα της απόσπασης.

-Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) που θα μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η αναπροσαρμογή των μορίων δυσμενών συνθηκών πολλών σχολικών μονάδων αποτελεί αναγκαιότητα γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες με τους νέους οδικούς άξονες σε πολλές περιοχές της χώρας και με τις θαλάσσιες επικοινωνίες ανάμεσα στα νησιά.

Για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων προτείνουμε παίρνοντας υπόψη ορισμένα σταθερά κριτήρια (απόσταση από την έδρα του νομού, συνθήκες διαβίωσης, συγκοινωνιακές διευκολύνσεις, ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας που εδρεύει το σχολείο) να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Α. Η κατάταξη θα γίνεται με το ισχύον σύστημα από Α-ΙΒ δηλαδή 1-12 μόρια.

Β. Σε κάθε νομό η ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους αιρετούς στα ΠΥΣΔΕ θα προτείνουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου την αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων. Κάθε ΕΛΜΕ θα κινηθεί εντός της ισχύουσας σήμερα κλίμακας μορίων του νομού. Αποκλίσεις από την κλίμακα προς τα πάνω πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Γ. Σε επίπεδο περιφέρειας εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ με τους αιρετούς των ΑΠΥΣΔΕ θα καταθέσουν πρόταση μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Δ. Σε κεντρικό επίπεδο το ΔΣ της ΟΛΜΕ με τους αιρετούς στο ΚΥΣΔΕ θα διαμορφώσουν την τελική πρόταση, παίρνοντας υπόψη τους τις προηγούμενες εισηγήσεις.

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *