ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                       

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μυτιλήνη, 29 Μαΐου 2013

—– Αριθμ. Πρωτ. : 3158

Προς:

1. Γενικό Γραμματέα Παιδείας

Θ.Π.Α.

2. Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης

Ξένων Γλωσσών

Τμήμα Α΄ Διοικητικής Στήριξης

ΚΟΙΝ. :

1) Υφυπουργό Παιδείας Θ.Π.Α.

2) ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ    : «Υποβολή αιτήματος για τη λειτουργία εξεταστικού κέντρου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Λήμνο κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο»

Με αφορμή την πρόσφατη εξεταστική περίοδο του Κ.Π.Γ. Μαΐου 2013 και τη συγκριτική εμπειρία από την έναρξη υλοποίησης του θεσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα εξαιρετικά φλέγον ζήτημα που προέκυψε ως προς την ομαλή εφαρμογή του στο Νομό Λέσβου και να προτείνουμε αντισταθμιστικά τη λειτουργία ενός εξεταστικού κέντρου στη Λήμνο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, την εαρινή εξεταστική περίοδο (Μαΐου 2014 και εφεξής).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από το έτος 2012 και, συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16905/ΚΒ/16-02-2012 έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας προερχόμενοι από τα νησιά Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο κλήθηκαν για πρώτη φορά να διαγωνιστούν σε κοινά εξεταστικά κέντρα της Λέσβου (Μυτιλήνη) ή όπου αλλού επιθυμούν. Ωστόσο, όπως είχαμε τονίσει και τότε, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 1150/23-2-12 έγγραφό μας, η δημιουργία εξεταστικού κέντρου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στο νησί της Λήμνου κρίνονταν απαραίτητη και μπορούσε να δικαιολογηθεί, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερόμενων υποψηφίων από τα νησιά Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος παρέμενε αναλογικά σταθερός (περι τους 80 υποψήφιους ανά έτος, 77 υποψήφιοι το έτος 2011). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, τόσο οι υποψήφιοι της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου και οι οικογένειές τους, όσο και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες των νησιών μας έδειχναν για χρόνια την έμπρακτη εμπιστοσύνη και την εμφανή προτίμησή τους στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και, ως εκ τούτου, στο Υπουργείο ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ως κύριο δημόσιο φορέα πιστοποίησης.

Ωστόσο, μετά την κατάργηση του εξεταστικού κέντρου της Μύρινας Λήμνου και δεδομένων των ανυπέρβλητων δυσκολιών που θα εξηγήσουμε παρακάτω παρατηρήθηκε κατακόρυφη μείωση των αιτούντων για τις εξετάσεις Κ.Π.Γ. από τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι, για καθαρά πρακτικούς και οικονομικούς λόγους, στράφηκαν σε εναλλακτικούς φορείς πιστοποίησης οι οποίοι διεξάγουν τις εξετάσεις τους κατά τόπους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, κατά το έτος 2012 δε μετέβη ούτε ένας υποψήφιος στη Λέσβο ο οποίος να προέρχεται από τα συγκεκριμένα δύο γειτονικά νησιά, ενώ υποβλήθηκαν μόνο 7 αιτήσεις από τη Λήμνο για άλλα, όμως, εξεταστικά κέντρα της χώρας μας (πιθανότατα των Αθηνών).

Θα πρέπει να επισημαίνουμε ότι, οι υποψήφιοι των ανωτέρω νησιών είναι στην πλειοψηφία τους μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, η εαρινή περίοδος Κ.Π.Γ. (Μαΐου) συνήθως λαμβάνει χώρα λίγο πριν την έναρξη των Πανελλαδικών και των ενδοσχολικών εξετάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές μας από άποψη ταλαιπωρίας και ψυχολογικής πίεσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αναλογιστούμε το οικονομικό κόστος μετάβασης και διαμονής αυτών και των συνοδών τους στη Λέσβο, αφού οι ίδιοι ως ανήλικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και κυρίως να διαμείνουν ασυνόδευτοι σε άλλο νησί. Υψηλή, ωστόσο, είναι η οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση και για τους λοιπούς (ενήλικες) υποψήφιους, δεδομένου ότι οι εξετάσεις διαρκούν δύο ημέρες (οπότε, επιβάλλεται η διαμονή τους σε τουριστικό κατάλυμα της πόλης), η συχνότητα των δρομολογίων έχει μειωθεί αισθητά λόγω της έλλειψης αντίστοιχων επιδοτήσεων, ενώ οι καιρικές συνθήκες μπορούν να καταστήσουν την πραγματοποίηση των λιγοστών δρομολογίων αδύνατη, με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1)                          Αλλεπάλληλα προφορικά αιτήματα που δέχτηκε η Υπηρεσία μας από τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενους ιδιώτες για τη δημιουργία ξεχωριστού κέντρου προς όφελος των υποψηφίων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.

2)                          Βάσει δεδομένων προηγούμενων ετών και πρόσφατων αιτημάτων, αριθμός υποψηφίων ικανός να δικαιολογήσει τα έξοδα διεξαγωγής εξετάσεων στη Λήμνο.

3)                          Πρωτίστως, η ανάγκη στήριξης του δημόσιου θεσμού του Κ.Π.Γ. και μάλιστα της νέας διαβαθμισμένης μορφής του αλλά και της επικείμενης έναρξης εξέτασης του επιπέδου Γ2.

4)                          Η ύπαρξη του απαιτούμενου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με εμπειρία σε θέματα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης ξενόγλωσσης γνώσης.

5)                          Η ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής (ηχητικές εγκαταστάσεις κ.α), καθώς η σχολική μονάδα λειτουργούσε ως εξεταστικό κέντρο μέχρι το 2011.

Στην προσπάθειά μας να βρούμε από κοινού βιώσιμες λύσεις μέσα στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του σχεδιασμού των εξετάσεων Κ.Π.Γ., λειτουργώντας, ωστόσο, καθοριστικά προς την υιοθέτηση ενός ενιαίου, κρατικού και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας, παρακαλούμε θερμά όπως εξετάσετε τη δυνατότητα λειτουργίας εξεταστικού κέντρου στη Μύρινα Λήμνου, τουλάχιστον για τις εαρινές εξεταστικές περιόδους (Μαΐου 2014 και εφεξής). Θεωρούμε υψίστης σημασίας την άμεση εξέταση του ανωτέρω αιτήματος και την έγκαιρη ενημέρωσή μας σχετικά με την έκβαση του (προκειμένου να μπορέσουμε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να το γνωστοποιήσουμε στους ενδιαφερόμενους).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *