Αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου της 07-11-2007

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου έγινε στη Λήμνο πρόσκληση για Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Λήμνου. Παρουσιάστηκαν 62 συνάδελφοι – αριθμός που δε αποτελεί απαρτία – παρόλα αυτά έγινε ανοιχτή συζήτηση και γνωστοποιούνται και προτείνονται στην ΟΛΜΕ τα ακόλουθα:

 • Στη Λήμνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. ∆εν υπάρχει Κ∆ΑΥ στο νησί – παρόλο που έχει εγκριθεί απόφαση για δημιουργία του – και έτσι οι όποιοι γονείς ενδιαφέρονται πρέπει να ταξιδέψουν στη Μυτιλήνη, και τις περισσότερες φορές δεν το κάνουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει όχι μόνο στήριξη αυτών των μαθητών αλλά ούτε καν μια επιστημονική διάγνωση.
 • Επίσης, στο ειδικό σχολείο (ΕΕΕΕΚ) δεν υπάρχει ειδικό υλικό (βιβλία κλπ.) ούτε ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και λειτουργεί κυριολεκτικά με «ό,τι περισσεύει» από τα άλλα σχολεία. Προτείνεται λοιπόν να στελεχώνονται αυτά τα σχολεία από τον πίνακα των ΣΜΕΑ αλλά και να υπάρξει μέριμνα ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα και βιβλία.
 • Η εισαγωγική επιμόρφωση (ΠΕΚ) στη Λήμνο γίνεται σε ομαδοποιημένες ειδικότητες και από επιμορφωτές χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση. Για παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις που επιμορφωτές την προηγούμενη χρονιά ήταν επιμορφούμενοι-νεοδιόριστοι. Η ΕΛΜΕ Λήμνου συμφωνεί με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ για την επιμόρφωση, ωστόσο πιστεύουμε ότι μέχρι να εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοπρέπειας και να μην αποτελεί η επιμόρφωση μια απλώς τυπική διαδικασία.

Τέλος υπενθυμίζουμε δύο παλιότερες προτάσεις μας στο ∆Σ της ΟΛΜΕ.

 • Η προσλήψεις για την Π∆Σ να γίνονται από τον ενιαίο πίνακα.
 • Πρόταση για δημιουργία ταμείου αρωγής απεργών πανελλαδικά, ώστε σε ενδεχόμενη απεργία διαρκείας να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής στήριξης.

Με εκτίμηση

Το ∆Σ της ΕΛΜΕ Λήμνου

Αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου της 07-11-2007

Σεμινάριο με θέμα τη δημιουργία μονόπρακτων και σπονδυλωτών ιστοριών με μία ομάδα παιδιών

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα τη «δημιουργία μονόπρακτων και σπονδυλωτών ιστοριών με μία ομάδα παιδιών».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1-2 ∆εκεμβρίου 2007 και η διάρκειά του θα είναι 6 ώρες.

Μέρος των εξόδων του σεμιναρίου θα καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Λ.Μ.Ε. και το υπόλοιπο από τους συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό ορίσαμε τα 15€ κατ’ άτομο ως ποσό συμμετοχής στο σεμινάριο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 15 συμμετοχές. ∆υστυχώς για την εύρυθμη λειτουργία του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες δε θα πρέπει να
ξεπερνούν τους 20. Γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που οι συμμετοχές υπερβούν τις 20.

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε στους συνδέσμους του κάθε σχολείου καταβάλλοντας το ποσό των 15€ μέχρι τη ∆ευτέρα 19 Νοεμβρίου.

Από το ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου


Φτιάχνοντας μονόπρακτα και σπονδυλωτές ιστορίες με μια ομάδα παιδιών
Σεμινάριο 6 ωρών για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εμψυχωτής: Βασίλης Ραΐσης

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου (διάρκειας 3 ωρών) θα επιχειρήσουμε να κατασκευάσουμε ένα θεατρικό μονόπρακτο με βάση την ομάδα των συμμετεχόντων. Θα δουλέψουμε παράλληλα επί σκηνής (θεατρικό παιχνίδι και δημιουργία χαρακτήρων) και «επί χάρτου» (καταιγισμός ιδεών και συζήτηση για την δομή και το θέμα) για να δούμε πώς αυτές οι δύο διαδικασίες μπορούν να συγκλίνουν στην δημιουργία του μονόπρακτου. Στη συνέχεια θα δοκιμάσουμε να γράψουμε μερικούς διαλόγους.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου (διάρκειας 3 ωρών) θα δούμε τρόπους με τους οποίους το σχέδιο του μονόπρακτου που φτιάξαμε μπορεί να δραματοποιηθεί. Θα δούμε εναλλακτικούς τρόπους σκηνοθεσίας και παρουσίασης και πώς η όλη διαδικασία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στη συγγραφή, ώστε να πετάξουμε περιττά πράγματα ή να δώσουμε περισσότερες διαστάσεις στους χαρακτήρες. Την ίδια στιγμή θα δούμε κάποιες τεχνικές με τις οποίες τα παιδιά μπορούν να «ξεκλειδωθούν» επί σκηνής και να ξεπεράσουν την αμηχανία τους. Θα κλείσουμε τέλος, με μια συζήτηση για το πώς παρόμοια μονόπρακτα μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια μιας σπονδυλωτής παράστασης ή μιας σχολικής γιορτής η οποία έχει και άλλα στοιχεία (τραγούδι, αφήγηση, μικρά βίντεο κλπ).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να έχουν μαζί τους τετράδιο και στυλό. Να κρατούν μαζί τους ένα αντικείμενο το οποίο τους φαίνεται ενδιαφέρον. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιο αγαπημένο μουσικό κομμάτι (cd).

Σεμινάριο με θέμα τη δημιουργία μονόπρακτων και σπονδυλωτών ιστοριών με μία ομάδα παιδιών

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. για την Π.Δ.Σ. και την ωριαία αποζημίωση

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης καθώς και πρόταση για αύξηση της ριαίας Αποζημίωσης των εκπαιδευτικών γενικότερα.

1. Έναρξη των προγραμμάτων Π∆Σ

Όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης στα Λύκεια και τα ΤΕΕ. Η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ στάλθηκε τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου και ουσιαστικά η έναρξη του  προγράμματος των μαθημάτων στα σχολεία γίνεται αρκετές ημέρες αργότερα, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως κάθε καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων στην Π∆Σ και γενικότερα σε όλους τους υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς (όπως είναι και η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο) υπονομεύει τους θεσμούς αυτούς και ωθεί τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε άλλες «λύσεις», εκτός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, που συνεπάγονται, επιπλέον, δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες οικογένειες.

Η επίλυση αυτού του προβλήματος επιβάλλει, κατά συνέπεια, να ξεκινάει η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια και η Π∆Σ στα λύκεια αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού συγχρόνως διασφαλιστούν όλες οι οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των θεσμών.

2. Αριθμός Μαθητών στα Τμήματα Π∆Σ

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών για τη συγκρότηση τμημάτων Π∆Σ σε 10-14, έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες και ακυρώνει εντέλει το όποιο αντισταθμιστικό αποτέλεσμα δυνάμει παρέχεται μέσα από το θεσμό αυτό. Ζητούμε γι ́ αυτό το λόγο να επανέλθει ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα στους 5-10.

2. Προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στην Π∆Σ

Σχετικά με τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα προγράμματα της Π∆Σ, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει πως ο τρόπος που αυτές γίνονται, με απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης σε κάθε νομό, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια, θέτει τους νέους συναδέλφους μας υπό το καθεστώς μιας ιδιότυπης ομηρίας. Αντί λοιπόν της αδιαφάνειας και της ευνοιοκρατίας είναι ανάγκη άμεσα να καθιερωθεί ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων στην Π∆Σ, πολύ δε περισσότερο που η σχετική προϋπηρεσία υπολογίζεται τόσο για την πρόσληψη αναπληρωτών όσο και για το μόνιμο διορισμό των  εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Το 13ο συνέδριο του κλάδου μας (Ιούλιος 2007) με απόφασή του ζήτησε «κάθε πρόσληψη, από την επόμενη χρονιά, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου καθηγητή/-τριας στη δημόσια  δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακα κατάταξης με βάση την πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου».

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να δημιουργηθεί πίνακας εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εργασθούν στην Π∆Σ ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση τη συνολική προϋπηρεσία που έχουν οι υποψήφιοι στον πίνακα αναπληρωτών και να ακολουθεί πίνακας με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Οι προσλήψεις να γίνονται από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά και μόνο από αυτούς τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί να δημοσιοποιούνται σε κάθε ∆ιεύθυνση αλλά και στο ∆ιαδίκτυο.

3. Οικονομικές εκκρεμότητες για τους καθηγητές

Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά μένουν απλήρωτοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) που διδάσκουν στην  Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεμότητα, γιατί πέρα από την εργασιακή περιπλάνηση και την οικονομική εξαθλίωση, κυρίως των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Θεωρούμε αυτονόητη και απόλυτα δικαιoλογημένη την απαίτησή μας να τακτοποιηθούν άμεσα όλες οι παραπάνω οικονομικές εκκρεμότητες της πολιτείας προς τους συναδέλφους. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση.

Ζητούμε, τέλος, να ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να μην επαναληφθεί και την τρέχουσα περίοδο το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο.

5. Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης

Η ωριαία αποζημίωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών τόσο του κανονικού προγράμματος, όσο και της ενισχυτικής διδασκαλίας αλλά και για υπερωρίες των  μονίμων εκπαιδευτικών είναι «παγωμένες» από το 1996!!

Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις τόσο της προκατόχου σας Υπουργού Παιδείας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ.Καραμανλή (στη συνάντηση με τα ∆Σ της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ στις 25/10/06) για αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης, αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα η αμοιβή που καταβάλλεται να βρίσκεται σε απαράδεκτα  χαμηλά επίπεδα (9 € μικτά).

Απαιτούμε τον άμεσο διπλασιασμό της αμοιβής αυτής και τη σύνδεσή της με τις αποδοχές των μονίμων εκπαιδευτικών.

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. για την Π.Δ.Σ. και την ωριαία αποζημίωση

Συναντήσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με την κυβέρνηση και τα κόμματα για το ασφαλιστικό

Συναδέλφισσες / – οι,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, ενόψει της επανακατάθεσης του νομοσχεδίου «Αύξηση συντάξεων του ∆ημοσίου από το 2007 και άλλες διατάξεις», το ∆Σ ΟΛΜΕ κατέθεσε με υπόμνημά του (στις 17/10/07) προς τους Υπουργούς και Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και προς όλα τα Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ομοσπονδίας μας για μια σειρά ώριμα και δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος των καθηγητών, απαιτώντας την ικανοποίησή τους.

Συγκεκριμένα προτείναμε να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο ως τροπολογίες οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 1. Πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς με 30 χρόνια ασφάλισης, με βάση τις ρεαλιστικές προτάσεις της ομοσπονδίας μας.
 2. Να ενταχθεί στις συντάξιμες αποδοχές το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης.
 3. Να καταργηθεί η διάταξη που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 4. Να καταργηθεί το χρονικό όριο της διετίας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο Ταμείο Προνοίας ∆ημοσίων Υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της προώθησης των παραπάνω αιτημάτων του κλάδου μας, εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε διαδοχικά με:

Α) Τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Λέγκα στις 2/11/07. Ο κύριος Υφυπουργός αφού άκουσε αναλυτικά τα αιτήματά μας, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την ενδεχόμενη υιοθέτηση των προτάσεών μας. Επιφυλάχθηκε για την οριστική απάντηση της κυβέρνησης δηλώνοντας ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να συζητήσει επί της ουσίας στα κύρια αιτήματά μας και πάντως μας δήλωσε πως δεν μπορεί να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις σε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν θετικός για το 3ο (για το οποίο όμως μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Παιδείας) και το 4ο αίτημά μας.

Β) Τον εισηγητή της Ν∆ κ. Αδ. Ρεγκούζα στις 7/11/07.

Ο κ. Ρεγκούζας διαπίστωσε πως το 2 ο αίτημά μας είναι σχετικό με το εν λόγω νομοσχέδιο και δεσμεύτηκε πως θα προτείνει να ενταχθεί αυτό στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Γ) Τον κοινοβουλετικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ.Θ. Πάγκαλο στις 7/11/07.

Ο κ. Πάγκαλος συμφώνησε γενικά με τα αιτήματά μας, δηλώνοντας ότι έχουν ισχυρή αιτιολογική βάση.

∆) Την εισηγήτρια του ΚΚΕ κ. Ελ.Παντελάκη και τη βουλευτή του κόμματος κ. Εύα Μελά. Οι Βουλευτές του ΚΚΕ συμφώνησαν για το δίκαιο των αιτημάτων μας,  εκφράζοντας τη γνώμη πως η αναγνώριση των πέντε επιπλέον χρόνων πρέπει να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών από τους εργαζόμενους.

Ε) Τον εισηγητή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Π. Λαφαζάνη.

Ο κ. Λαφαζάνης μας δήλωσε ότι συμφωνεί με τα αιτήματα της ομοσπονδίας μας και θα  τα υποστηρίξει.

Το σχετικό υπόμνημά μας http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/tropologies151007.pdf με την πλήρη τεκμηρίωση των αιτημάτων μας, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ.

Συναντήσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με την κυβέρνηση και τα κόμματα για το ασφαλιστικό

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. προς το Υπ.Ε.Π.Θ. για την επιμόρφωση και τις εκπαιδευτικές άδειες

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Είναι ευρύτατα αποδεκτό, πλέον, ότι τόσο η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσο και η επιμόρφωσή τους και η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης των επιστημονικών και παιδαγωγικών εφοδίων τους αποτελούν ζωτικής σημασίας λειτουργίες, για να μπορεί η εκπαίδευση να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις. Τόσο η μεγάλη διάρκεια αναμονής για διορισμό όσο και η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις προπτυχιακές σπουδές και τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης καθιστούν την επιμόρφωση ζωτικής σημασίας μέσο για την ουσιαστική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.

Η κυβέρνηση, κρατά υποβαθμισμένη τόσο την αρχική εκπαίδευση όσο και την επιμόρφωση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια για την οργάνωσή της και δεν έχει προχωρήσει σε κανενός είδους σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Για την Ομοσπονδία μας, πυρήνα της επιμορφωτικής διαδικασίας πρέπει να αποτελεί η ετήσιας διάρκειας περιοδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και η καθιέρωση υποτροφιών με αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Απαιτούμε :

 • Να ενταχθεί στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και η παιδαγωγική κατάρτιση.
 • Επιμόρφωση των καθηγητών με τη συνεργασία των ΑΕΙ, και με δημοκρατική οργάνωση και ενεργό συμμετοχή των επιμορφουμένων.
 • Ουσιαστική εισαγωγική επιμόρφωση μετά το διορισμό.
 • Ετήσια περιοδική επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς.
 • Πολύμορφη, βραχύχρονη επιμόρφωση με τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΕΙ, απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.).
 • Θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης και σύνδεσή της με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Φορέας πρέπει να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων να γίνεται με αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα τόσο για τους μετεκπαιδευόμενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες καθηγητές.
 • Η επιμόρφωση μικρής διάρκειας να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τη μακράς διάρκειας, και να αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις (νέα προγράμματα και βιβλία, διδακτικές καινοτομίες, διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, καινοτόμες δράσεις κλπ.)
 • Σύσταση Κέντρων Στήριξης του Εκπαιδευτικού Εργου
 • Ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αισθάνεται την υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί για την τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την έγκριση εκπαιδευτικών αδειών. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που οι πάντες – λόγω και της απουσίας προγραμμάτων ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – επικαλούνται την ανάγκη της μορφωτικής αναβάθμισής τους, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να εγκρίνει αιτήσεις αδειών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου ακολουθώντας ακατανόητες και απαράδεκτες επιλεκτικές πολιτικές. Μ’ αυτή την τακτική πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη έχουν γίνει δεκτοί στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα στερούνται τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τη δημόσια εκπαίδευση και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Αν, οι λόγοι της μη έγκρισης εκπαιδευτικών αδειών είναι οικονομικοί, εμείς, από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι το όφελος που προκύπτει από την επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Ασφαλώς, είναι γνωστό ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σήμερα πιο μεγάλη σημασία σε σύγκριση με το παρελθόν, γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και η ανανέωση των γνώσεων ακολουθούν επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η πρόσκτηση γι’ αυτό το λόγο νέων γνώσεων και η ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, προβάλλουν ως επιτακτική ανάγκη.

Η ανανέωση του επιστημονικού και παιδαγωγικού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών εμφανίζεται πιο επιβεβλημένη, καθώς στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η κατάρτιση στις επιστήμες της αγωγής δεν είναι υποχρεωτική ή είναι ελλιπής. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί να ξεκινούν το διδακτικό τους έργο χωρίς να έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο.

Εξάλλου, η κατάργηση, ουσιαστικά, της μακράς διάρκειας επιμόρφωσης και η υποκατάστασή της από ανοργάνωτα μικρής διάρκειας σεμινάρια αμφίβολης αποτελεσματικότητας, χωρίς συνοχή, ειρμό και σχεδιασμό, υπήρξε ένα από τα πιο αρνητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων, που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την έγκριση αδειών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Ορισμένα ΑΠΥΣ∆Ε ( π.χ. Αττικής κ.λπ.) συζήτησαν και ενέκριναν ή απέρριψαν αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής σε κάποια ΑΕΙ της χώρας ( π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ).

Είναι προφανές λοιπόν ότι πολλοί συνάδελφοι όταν συζητήθηκαν οι αιτήσεις τους δεν είχαν προσκομίσει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, βεβαίωση επιτυχίας στις σχετικές διαδικασίες επιλογής.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί και εξ’ αυτού του λόγου να διαθέσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν τις  προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις και περιορισμοί.

Σας καλεί, επίσης, να προχωρήσετε σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ, στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές άδειες και τις ειδικές υποτροφίες για τους εκπαιδευτικούς, με πρόβλεψη δικλείδων ασφάλειας για την αξιοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών προς όφελος της Εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά. Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσματικά τόσο οι γενικότερες ανάγκες της Εκπαίδευσης όσο και οι εύλογες επιδιώξεις των συναδέλφων.

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. προς το Υπ.Ε.Π.Θ. για την επιμόρφωση και τις εκπαιδευτικές άδειες

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου

Το ∆.Σ. καλεί τα μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματο ποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 19:00 στο Γενικό Λύκειο Μύρινας.

Κύριο θέμα της συνέλευσης θα είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προτείνει η Ο.Λ.Μ.Ε.

Το ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου

Ανακοίνωση της Ο.Λ.Μ.Ε. για τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Όλοι μαζί στο πλάι των μαθητών και μαθητριών.

Για άλλη μια χρονιά τα εκρηκτικά προβλήματα στην εκπαίδευση οδήγησαν τους μαθητές/τριες στους δρόμους του αγώνα. Για άλλη μια φορά οι μηχανισμοί εκφοβισμού, καταστολής και βίας, εισαγγελείς, «αγανακτισμένοι» γονείς, δήμαρχοι, μεμονωμένοι διευθυντές σχολείων, αλλά και Μ.Μ.Ε. επιστρατεύονται γύρω από ένα συνειδητό και συγκεκριμένο στόχο: μαζί με τη καταστολή των κινητοποιήσεων να τσακίσουν κάθε ιδέα αντίστασης, αγωνιστικής διεκδίκησης και πάλης στη συνείδηση των σημερινών μαθητών/τριών και αυριανών εργαζομένων, για να γίνει στάση ζωής τους η συμμόρφωση, η υποταγή και η μοιρολατρία.

Αυτή η βαθιά αντιδραστική επιδίωξη και οι μεθοδεύσεις της δεν πρέπει να βρουν κανέναν αποδέκτη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Γιατί οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα ότι ακόμα και ο αυθορμητισμός ή οι όποιες αδυναμίες στην διατύπωση, στην αποσαφήνιση και στην ιεράρχηση των αιτημάτων των μαθητών και μαθητριών έχουν ως υπόβαθρό τους την αμφισβήτηση, την αποδοκιμασία και την οργή τους για τα εκπαιδευτικά και τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα που βιώνει η λαϊκή οικογένεια. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να υποκύπτουν στις κάθε είδους πιέσεις, εκβιασμούς και απειλές, που κρύβουν πίσω τους την αναζήτηση και το στίγμα του «υποκινητή», θα πρέπει να δώσουν παράδειγμα διαπαιδαγώγησης στις συλλογικές αξίες και τα αγωνιστικά ιδανικά. Να αντισταθούν και να προστατέψουν τους μαθητές από κάθε αντιδημοκρατική, αυταρχική επιβολή και ενέργεια στο σχολικό χώρο.

Παράλληλα, χρέος τους είναι να επιδείξουν ανεπιφύλακτα τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους στους μαθητικούς αγώνες, αφού αυτοί αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν άμεσα και τους ίδιους, όπως η εντεινόμενη υποχρηματοδότηση και η ιδιωτικοποίηση της παιδείας, η υποβάθμιση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, η διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Για τον κλάδο των εκπαιδευτικών – όπως αρμόζει, άλλωστε, στον κινηματικό μας πολιτισμό –τόσο ο σεβασμός της αυτονομίας του μαθητικού κινήματος όσο και η αλληλεγγύη μας είναι ζητήματα δεδομένα και αυτονόητα. Οι αγωνιζόμενοι μαθητές μας έχουν, παρά την ηλικία τους, την κρίση και την ωριμότητα της σκέψης ώστε να διαμορφώνουν οι ίδιοι τόσο το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των  κινητοποιήσεών τους, όσο και την αξιοποίηση των πρόσφορων μορφών και μέσων.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμπαραταχθούν ενεργητικά στους μαθητές με τη συμμετοχή τους στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε κάθε πόλη στις 9 Νοέμβρη.

Τα προβλήματα της παιδείας δε λύνονται στα μαθητοδικεία, στα δικαστήρια και στα αστυνομικά τμήματα, αλλά στους πολύμορφους κοινούς αγώνες. για την εκπαίδευση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και προσδοκιών για μόρφωση και δουλειά.

Απαιτούμε να καταργηθεί η απαράδεκτη και αυταρχική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε το ∆εκέμβρη του 1999 και διατηρείται σε ισχύ μέχρι σήμερα, η οποία ποινικοποιεί τους μαθητικούς αγώνες.

Να σταματήσουν τώρα οι κατασταλτικές και άλλες τρομοκρατικές παρεμβάσεις στους αγώνες των μαθητών που ξεδιπλώνονται σ’ όλη τη χώρα.

Απαιτούμε από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να δώσει άμεσα απαντήσεις και λύσεις στα αιτήματα που θέτει ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και να σταματήσει υποκριτικά  να ολοφύρεται για την απώλεια διδακτικών ωρών και για δημοκρατικούς κανόνες που, δήθεν, παραβιάζουν οι αγωνιζόμενοι για το δίκιο τους μαθητές /τριες.

Ας το καταλάβουν καλά όλοι : κανείς δεν στέκεται ούτε μπροστά από τα παιδιά, για να
τα καθοδηγεί, ούτε πίσω από αυτά, για να τα υποκινεί, αλλά όλοι μας έχουμε κάθε λόγο να βαδίσουμε μαζί και πλάι τους, γιατί μας ενώνουν κοινοί αγώνες και αγωνίες για την
εκπαίδευση, τη ζωή και το μέλλον!

Ανακοίνωση της Ο.Λ.Μ.Ε. για τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Εισήγηση Ο.Λ.Μ.Ε. για κινητοποιήσεις

Συνάδελφοι / ισσες,

Πραγματοποιούμε τις πρώτες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ στη νέα σχολική χρονιά για να εκτιμήσουμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα, να ιεραρχήσουμε τα αιτήματά μας και να αποφασίσουμε το πρόγραμμα δράσης του κλάδου μας για το επόμενο διάστημα.

Το 13ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ κατέληξε σε μια πολύ σημαντική απόφαση, που χαράσσει τις κεντρικές κατευθύνσεις της δράσης της Ομοσπονδίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης σχεδιάζονται, προωθούνται και κλιμακώνονται ανάλογες πολιτικές στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Αυτές τις πολιτικές υπηρέτησαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας τουλάχιστον εικοσαετίας. Γιατί αυτό υπαγορεύουν οι νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί αυτό απαιτεί το δόγμα του ανταγωνισμού!

Έτσι, η παρούσα κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει και στη νέα θητεία της, με περισσότερο μάλιστα ζήλο, σε ιδιωτικοποιήσεις ζωτικής σημασίας δημόσιων αγαθών, οι οποίες σε συνάρτηση με τη σκληρή λιτότητα, την καλπάζουσα ακρίβεια, την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την ανεργία θα οξύνουν περισσότερο το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων. Ήδη τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα του κόσμου της εργασίας, έχουν πάρει διαστάσεις πρωτόγνωρες. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε νέες συντονισμένες αγωνιστικές  κινητοποιήσεις για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.

Οι εκλογές της 16.9.07 διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων αλλάζουν. Με ψαλιδισμένα τα φτερά του και με μισοεξαντλημένα τα  «καύσιμά» του το σύστημα εξουσίας προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω στο τεντωμένο σχοινί της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η κυβέρνηση παρά τη νωπή λαϊκή εντολή που έλαβε (« …για να καταρτίσει το νέο προϋπολογισμό»!), είναι περισσότερο αποδυναμωμένη από ό,τι πριν. Πρόκειται για αδιάψευστη πραγματικότητα. Γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που ακολούθησε το χρονικό διάστημα 2004-07 αποτυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια στο ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Εν τω μεταξύ, δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων παραμένουν και
οξύνονται τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων.

Τα κενά εκπαιδευτικών εξακολουθούν να είναι σημαντικά, η Π∆Σ καθυστέρησε, σε απαράδεκτο βαθμό, να ξεκινήσει, οι ελλείψεις σε βιβλία ταλάνισαν το πρώτο δίμηνο  τους μαθητές και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στις 1-10-07 κατά τη συνάντηση «γνωριμίας» με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσε αναλυτικό και τεκμηριωμένο υπόμνημα, με το οποίο απαιτεί θετικές απαντήσεις και επείγουσες λύσεις σε ώριμα αιτήματα και πολύ σοβαρά προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης.

Ωστόσο, ένα και πλέον μήνα μετά, οι προτάσεις μας μελετώνται ακόμη από τον κ.
Υπουργό και τους συνεργάτες του!!

Επίσης, ενόψει της συζήτησης στη βουλή του νομοσχεδίου για τις συντάξεις του δημοσίου, καταθέσαμε υπόμνημα στην κυβέρνηση και τα κόμματα με τις  συνταξιοδοτικές – ασφαλιστικές ρυθμίσεις που προτείνουμε για τους εκπαιδευτικούς (30 χρόνια πλήρη σύνταξη, συντάξιμο το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης,  παραίτηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς κ.λπ.).

Ιδιαίτερα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές
της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η ΟΛΜΕ επανήλθε με δεύτερο, επείγον υπόμνημα στις 17-10-07 απαιτώντας για ακόμη φορά άμεσες λύσεις.

Η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική των «μεταρρυθμίσεων»…

Η κυβέρνηση όχι μόνο επιμένει στην εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών νόμων που
ψήφισε (νέα δομή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, νόμος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ, εκχώρηση της προσχολικής αγωγής στους ∆ήμους και τους ιδιώτες), αλλά ετοιμάζεται να προωθήσει νέα, ακόμη πιο αντιδραστικά νομοσχέδια, που θα αφορούν και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (αναγνώριση των ΚΕΣ, πρόταση ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταπτυχιακά, έρευνα).

Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με το νέο κρατικό, βαθιά ταξικό, προϋπολογισμό (συνέχιση της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης, με τις δημόσιες δαπάνες να παραμένουν καθηλωμένες στο 3,4% του ΑΕΠ, μείωση των κοινωνικών δαπανών, αύξηση των έμμεσων φόρων, εισοδηματική πολιτική σκληρότερης λιτότητας για τους πολλούς και κοινωνικά ασθενέστερους) και την προωθούμενη παραπέρα δραματική αποδόμηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος, αποτελούν στοιχεία που συνιστούν κορυφαία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Ως ΟΛΜΕ εκφράσαμε επανειλημμένα την πλήρη αντίθεσή μας στις Συμπράξεις ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ), στην περιβόητη «έκθεση» του ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην είσοδο και εμπλοκή εταιρειών και χορηγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε, επίσης, επισημάνει πως με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία καθώς και με μέτρα, όπως η ευέλικτη ζώνη ή η επονομαζόμενη διαθεματικότητα, λόγω του τρόπου που αυτά προωθούνται, ευνοείται η κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς».

Οι αντικειμενικές αυτές συνθήκες όχι μόνο δεν επιτρέπουν καμία αναμονή αλλά οδηγούν αναπόφευκτα σε νέα, σφοδρότερη, κοινωνική σύγκρουση.

Το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό ζήτημα

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πολιτικών των προηγούμενων χρόνων (κυρίως από το 1990 και μετά), προετοιμάζει μια καινούργια επίθεση σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προτεραιότητα στη «δημοσιονομική σταθερότητα» και όχι στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος.

Ακολουθώντας την τακτική της καλλιέργειας κλίματος κινδυνολογίας για την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος – μέσω και των δημόσιων δηλώσεων για την αναγκαιότητα, δήθεν, νέων σκληρών αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων – έχει ως στόχο να πείσει την Ελληνική κοινωνία πως για τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος ευθύνονται και πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτό οι εργαζόμενοι και όχι οι κυβερνήσεις διαχρονικά με την πολιτική που άσκησαν.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περίοδο όπου τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας όχι μόνο παραμένουν σταθερά στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών αλλά κινδυνεύουν άμεσα με συρρίκνωση.

Όπως είναι, επίσης, γνωστό από την 1-1-2008 με τον ν.3029/02 θα αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά η μείωση των συντάξεων, για τα συντάξιμα χρόνια από το 2008 και μετά.

Αυτό προβλέπεται να γίνει: α) μέσω της σταδιακής μείωσης του ποσοστού του μισθού μας, επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη, από το 80% που είναι σήμερα στο 70% και β) μέσω του σταδιακού υπολογισμού του ποσού της σύνταξης επί του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας πενταετίας αντί επί του τελευταίου μισθού που ισχύει σήμερα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να παγώσουν και να μην ισχύσουν αυτές οι αντικοινωνικές και αντιλαϊκές ρυθμίσεις. Είναι πράγματι τουλάχιστον αντιφατικό η κυβέρνηση από τη μια να καλεί τα συνδικάτα σε διάλογο και από την άλλη  να προχωρεί σε μείωση των συντάξεων! Με το «διάλογο» αυτό που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό είναι φανερό πως έχει ως στόχο να αφαιρέσει  δικαιώματα από τους εργαζόμενους, άρα τον χρησιμοποιεί εντελώς προσχηματικά. Και αυτό γιατί, την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται να καταβάλει τουλάχιστον τους θεσμοθετημένους πόρους στο σύστημα, ενώ προχωρεί σε χαριστικές ρυθμίσεις στους εργοδότες, αρνείται την εφαρμογή νέου μισθολογίου, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των χαμηλών συντάξεων, αρνείται να επεκτείνει τα βαρέα και ανθυγιεινά στο ∆ημόσιο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η χώρα μας έχει το 4ο μεγαλύτερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει μόνο 1282,3€/κάτοικο για την κοινωνική ασφάλιση, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 2.396,3€/κάτοικο και η συμμετοχή του κράτους και των εργοδοτών στις κοινωνικές δαπάνες είναι αρκετά μικρότερη από το μέσο όρο στην Ε.Ε., αλλά των εργαζομένων μεγαλύτερη!

Είναι προφανές, ότι δε μπορούμε να αποδεχτούμε καμία αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, καμία μείωση συντάξεων και καμία αύξηση εισφορών των εργαζομένων. Αρνούμαστε κατηγορηματικά να συμμετάσχουμε σε ένα δήθεν διάλογο που, στην πραγματικότητα, θα έχει ως αντικείμενο συζήτησης την αναίρεση των δικαιωμάτων μας. Σε ένα διάλογο στον οποίο μας καλούν αυτοί που την προηγούμενη χρονιά καταλήστευσαν τα επικουρικά ταμεία με τα περιβόητα δομημένα ομόλογα.

Υπενθυμίζουμε τέλος προς κάθε κατεύθυνση ότι ο κλάδος μας έχει δώσει μακροχρόνιους αγώνες για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, που απειλούνται σοβαρά και από τις αδιαφανείς χρηματιστηριακές πρακτικές και τα παιχνίδια που παίζουν οι διορισμένες από την κυβέρνηση διοικήσεις των Ταμείων. Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, για την ακύρωση των υφιστάμενων αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων και για την αποτελεσματική απόκρουση των επερχόμενων και περισσότερο επώδυνων μέτρων.

Η αποτυχία της «μεταρρύθμισης» της ΤΕΕ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η υλοποίηση του νόμου 3475/06 σε συνδυασμό με την προχειρότητα και αποσπασματικότητα στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας  (ΥΠΕΠΘ) οδηγούν σε μια εκρηκτική κατάσταση τον πολύπαθο αυτό χώρο.

Με μεγάλη καθυστέρηση μέσα στο καλοκαίρι δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τις ειδικότητες και τους τομείς που θα έχει κάθε σχολική μονάδα (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με βάση το οποίο θα λειτουργήσουν οι ΕΠΑΣ κ.ά. ∆υσλειτουργίες και προβλήματα παρατηρούνται στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών της ΤΕΕ. Πολλά σχολεία δεν έχουν ακόμη στη διάθεσή τους όλα τα διδακτικά βιβλία, ενώ πολλά από αυτά προέρχονται από τα καταργημένα ΤΕΕ, από το Γενικό Λύκειο ή από το εμπόριο και σε αρκετές περιπτώσεις παραδίδονται απλώς σημειώσεις των εκπαιδευτικών. Ακόμα και βιβλία των πρώην ΤΕΛ επιστρατεύτηκαν για την κάλυψη των αναγκών. Σοβαρά προβλήματα στο χώρο της ΤΕΕ επίσης έχουν σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Ειδικότερα, ως προς τον εργαστηριακό εξοπλισμό, επισημαίνουμε ότι οι σχετικές προμήθειες των δύο τελευταίων χρόνων ήταν προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των ΤΕΕ χωρίς να εκτιμηθούν οι ανάγκες των νεοσύστατων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Στην πορεία της υλοποίησης του νόμου 3475/06 όχι μόνο δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις της ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών για την ενιαιοποίηση της  δευτεροβάθμιας ΤΕΕ σε ένα τύπο Επαγγελματικού Λυκείου αλλά, κατά παράβαση ακόμα και του νόμου αυτού, θεσμοθετείται η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆, καθώς και άλλων Υπουργείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση ακόμη περισσότερο της κατάρτισης σε βάρος της εκπαίδευσης, αλλά και την ακύρωση των όποιων μελλοντικών επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, με τη χορήγηση πτυχίων χωρίς αντίκρισμα, και την επίταση της σύγχυσης στον τομέα της εργασίας.

Οι συγχωνεύσεις σχολείων της ΤΕΕ συνιστούν μια πρακτική του Υπ. Παιδείας που δεν συνεκτιμά ούτε τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού ούτε την επιδίωξη υψηλής στάθμης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η νέα χρονιά βρίσκει σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας 7 ΤΕΕ, επειδή ούτε έχουν μετατραπεί σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ούτε εγγράφουν νέους μαθητές. Και αυτό, παρά τις ρητές προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα καταργηθεί καμιά σχολική μονάδα.

Επισημαίνουμε, για μια ακόμη φορά, πως η επιμονή της κυβέρνησης στην πολυδιάσπαση
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η παράδοση τμήματός της – πτυχίο επίπεδου γ ́ – στον ιδιωτικό τομέα, με αναπόφευκτη συνέπεια την πλήρη υποβάθμισή της και σε συνδυασμό με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την κατάργηση του Ν. 3475/06.

Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η μεγάλη ανησυχία των χιλιάδων εκπαιδευτικών κλάδων-ειδικοτήτων, των μαθητών και των γονέων τους για την κατάσταση της ΤΕΕ είναι απολύτως εύλογη.

Οι επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης

Οι ηχηρές διακηρύξεις του κυβερνώντος κόμματος για διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα που θα αντικαθιστούσαν, δήθεν, τις «κομματικές επιλογές» και τις «πελατειακές σχέσεις» στη λειτουργία του κράτους έχουν πλέον εγκαταλειφθεί  οριστικά, και στο δημόσιο κυριαρχούν από καιρό ο άκρατος κομματισμός, ο ρεβανσισμός και οι διακρίσεις.

Ως ΟΛΜΕ έχουμε διαπιστώσει ότι ιστορικά η συνέντευξη κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης ανατρέπει και ακυρώνει ουσιαστικά τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων! Οι πρόσφατες κρίσεις, επιλογές και τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν με τον πιο ηχηρό και ισχυρό τρόπο τις διαπιστώσεις μας αυτές!

Είναι προφανές ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη και στο θέμα της επιλογής των στελεχών σηματοδοτεί δυσοίωνες προοπτικές για την ουσιαστική αντιμετώπιση των πολλών και οξυμένων προβλημάτων της δημόσιας εκπαίδευσης. Άρα η αντίδραση του οργανωμένου σ.κ. είναι και αυτονόητη και επιβεβλημένη. Κι αυτό δεν υπαγορεύεται από μια κοντόθωρη αντιπολιτευτική διάθεση και προκατάληψη ούτε σχετίζεται με την επιλεκτική και ιδιοτελή στήριξη συγκεκριμένων ατόμων. Το επιβάλλει η ανάγκη  προάσπισης της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού κόσμου, των συμφερόντων της  δημόσιας εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των θεσμών. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια αναπόφευκτη σύγκρουση με τις πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις στον τόπο μας. Τα κόμματα εξουσίας επιδίωξαν και επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν με φεουδαρχική νοοτροπία το χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και τις επιλογές των στελεχών διαιωνίζοντας τον «ημετερισμό».

Πάγια, επίσης, θέση του κλάδου μας ήταν και παραμένει η διαμόρφωση ενός νέου αντικειμενικού, διαφανούς, αδιάβλητου, δημοκρατικού και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, που θα είναι αποδεκτό από τις
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και θα απαντά θετικά στην ανάγκη απαλλαγής της
εκπαίδευσης από τα δεσμά του κομματικού ελέγχου και της μετριοκρατίας. Για να
συμβάλουμε προς την κατεύθυνση αυτή έγκαιρα καταθέσαμε σχετικό υπόμνημά μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις 16.5.06, το οποίο αγνοήθηκε από την κυβέρνηση.

Ως ΟΛΜΕ είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ανυποχώρητα, με συνέπεια και υπευθυνότητα να αγωνιζόμαστε μαζί με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για να σταματήσουν οι κομματικές διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και για να  λειτουργούν οι θεσμοί μας πιο αξιόπιστα και πιο αποτελεσματικά.

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Η επόμενη διετία θα είναι μια κρίσιμη περίοδος για την εκπαίδευση. Τα μεγάλα ζητήματα της επέκτασης των αντιδραστικών «μεταρρυθμίσεων» στη ∆ευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, του περιεχομένου της εκπαίδευσης, των προβλημάτων που δημιούργησε η κυβέρνηση στο χώρο της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), του εισοδήματος των εκπαιδευτικών, της στελέχωσης της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της αύξησης των εκπαιδευτικών δαπανών έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στην ημερήσια διάταξη και της νέας περιόδου. Ζητούν πιο επιτακτικά θετικές απαντήσεις και λύσεις.

Το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτό το περιβάλλον, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πρέπει να δυναμώσει τους αγώνες του για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Για να δρομολογηθούν επιτέλους αυτές οι λύσεις!

Το πλαίσιο των αιτημάτων μας-κύριες αιχμές διεκδίκησης

Το πλαίσιο αιτημάτων της ομοσπονδίας παραμένει αυτό που περιλαμβάνεται στην απόφαση του 13ου συνεδρίου τη ΟΛΜΕ.

Για την επόμενη χρονική περίοδο ως αιτήματα αιχμής των κινητοποιήσεών μας  προτείνουμε τα παρακάτω:

 • Άμεση αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον
 • Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς μας, με αφετηρία τα 1.400 ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στο νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασμός της ωριαίας αποζημίωσης και σύνδεσή της με τια συνολικές αποδοχές των εκπαιδευτικών. Άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων
 • ∆ημόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρμογή της μεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τομείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, κ.λπ. Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. Καμιά κατάργηση σχολικής μονάδας, διασφάλιση της μόνιμης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. Ενσωμάτωση των σχολών άλλων Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ.
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου και επιστροφή όλων των οφειλόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία. Πάγωμα των δυσμενών αλλαγών του ν. 3029/02 που μειώνουν σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008. Ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
 • Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
 • Κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Πρόγραμμα δράσης

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την εντολή του Συνεδρίου μας, καλεί όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς τη συνέχιση του δίκαιου  αγώνα μας. Να αξιοποιήσουμε όλοι μαζί και να αναπτύξουμε περισσότερο το κινηματικό κεκτημένο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Αυτό που, μεταξύ άλλων, ακύρωσε, ουσιαστικά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ανέκοψε την επίθεση ενάντια στο δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Ο δρόμος αυτού του αγώνα, που  αναπόφευκτα θα είναι μακρύς και σκληρός, περνάει υποχρεωτικά μέσα από τη δημιουργία ενός πολύμορφου, ενωτικού, ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήματος για την υπεράσπιση της ∆ημόσιας Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και της ποιότητας ζωής και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν.

Αυτό το κίνημα θα είναι κίνημα για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση
και θα αναπτύσσεται με βάση τους άξονες:

α) Ουσιαστική χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης- όχι στην ιδιωτικοποίηση

β) Ριζικές, προοδευτικές αλλαγές στο περιεχόμενο και τη λειτουργία των σχολείων (ολοκληρωμένη, ενιαία γνώση- δημοκρατικό σχολείο)

γ) Σημαντική οικονομική, εργασιακή και επιστημονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, με κατοχύρωση της παιδαγωγικής τους ελευθερίας

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήματος είναι η ολόπλευρη προετοιμασία του κλάδου μέσα από μια προσπάθεια σύγκλισης, συμμετοχής και συμβολής όλων των ζωντανών και μαχητικών δυνάμεών μας.

Το 13ο Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και την αρνητική πείρα του συνδικαλιστικού κινήματος, τα φαινόμενα γραφειοκρατικοποίησης των συνδικάτων και αποσυσπείρωσης των εργαζομένων, καθώς και τη χαμηλή συνδικαλιστική «πυκνότητα» προέκρινε τη στροφή στη βάση των σωματείων. Θεωρούμε πως οι ΕΛΜΕ πρέπει να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες και στοχευμένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό – μορφωτικό ρεύμα. Επίσης οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για το συντονισμό δράσης σε τοπικό επίπεδο εκπαιδευτικών φορέων και εργατικών σωματείων για το ασφαλιστικό. Καθοριστική σε μια τέτοια κατεύθυνση θα είναι η ενεργοποίηση όλων των μελών των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αυτονόητος ο συντονιστικός ρόλος του ∆.Σ. της Ομοσπονδίας.
Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πύλες των τοπικών Ενώσεων σε κάθε συνάδελφο, με έμφαση στους νέους, τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους και να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες δημοκρατικές δομές με τη λειτουργική ένταξή τους στις τάξεις του οργανωμένου κινήματός μας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο μείζον ζήτημα του ασφαλιστικού, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για να συγκροτηθεί πανδημοσιοϋπαλληλικό μέτωπο, ικανό να αποκρούσει τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση.

Ο κλάδος μας θα προχωρήσει αποφασιστικά σε κλαδικούς αγώνες, καθώς και σε αγώνες στο πλαίσιο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης και του ευρύτερου συντονισμού με τους μαχόμενους εργαζόμενους των άλλων κλάδων, για την απόκρουση των  κυβερνητικών αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών και για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας μέσω και της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης τους.

Προτείνουμε:

– Πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 26 Νοέμβρη 2007 με συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στα μεγαλύτερα, τουλάχιστον, αστικά κέντρα της χώρας.

– Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, καθώς και Γ.Σ. των Προέδρων το Γενάρη του 2008 για να αποφασίσουμε τη συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών μας.

– Σε κάθε περίπτωση, αν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε νέες αντιασφαλιστικές – αντεργατικές ρυθμίσεις στο διάστημα μέχρι τις Γ.Σ. του Γενάρη, εξουσιοδοτείται το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Προέδρων.

Υ.Γ.: Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στην Αθήνα, την Πέμπτη, 15.11.07, στο ξενοδοχείο “Athens Imperial”(Αχιλλέως & Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Καραϊσκάκη, τηλ: 210 5201600, στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο»).

Παρακαλούνται, έγκαιρα, τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, να ενημερώσουν για την ημερομηνία και το χώρο πραγματοποίησης της Γεν. Συνέλευσής τους, προκειμένου να προγραμματιστεί παρουσία μέλους του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ.

Εισήγηση Ο.Λ.Μ.Ε. για κινητοποιήσεις

Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Συνάδελφοι, σες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6822/15-5-01 του Ταμείου Προνοίας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) και την Φ.215/353 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 475/25-4-01), οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο πριν το μόνιμο διορισμό τους ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι ή γενικά ως συμβασιούχοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου, έχουν αποκλειστική προθεσμία 2 (δύο) ετών από την υπαγωγή τοις στο ταμείο αυτό, δηλαδή από τον μόνιμο διορισμό τους, να την αναγνωρίσουν με αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προσθεσμίας αυτής δεν είναι δυνατή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγνώριση προύπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ.

Το ΤΠ∆Υ, όπως είναι γνωστό, είναι το ταμείο εκείνο που χορηγεί το εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους όταν συνταξιοδοτούνται.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, πως η ΟΛΜΕ διεκδικεί να καταργηθεί το χρονικό αυτό όριο και να είναι δυνατή η αναγνώριση, όπως και στα άλλα ταμεία, καθ’ όλη δηλαδή τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Σχετικό αίτημα κατέθεσε το ∆Σ της ΟΛΜΕ ως πρόταση τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις του δημοσίου με υπόμνημά του στις 17-10-07.

Καλούμε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να φροντίσουν, ώστε η ενημερωτική αυτή ανακοίνωση να φτάσει σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και όλες τις σχολικές μονάδες.

Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Δελτίο Τύπου της Ο.Λ.Μ.Ε. (30-10-2007)

Το ∆. Σ. της ΟΛΜΕ στη σημερινή τακτική συνεδρίασή του διαμόρφωσε την πρόταση-εισήγησή του προς τα ∆.Σ. και τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας.

Η εισήγηση αυτή, το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της οποίας θα αποσταλεί στους αποδέκτες του κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα, την Πέμπτη, 15.11.07
 • 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 26 Νοέμβρη
 • νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το Γενάρη του 2008 για να αποφασισθεί η συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Κύριες διεκδικητικές αιχμές των αιτημάτων της Ομοσπονδίας είναι:

 • το οικονομικό (αύξηση δαπανών για την παιδεία, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις)
 • το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
 • δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προβλήματα της ΤΕΕ
 • επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • η διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου της Ο.Λ.Μ.Ε. (30-10-2007)