Β' Λυκείου - Αστρονομία

α/α Όνομα Άσκησης Είδος Άσκησης Χρόνος Δημιουργός

1.1

Η φύση του φωτός Πολλαπλής Επιλογής 5 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
1.2 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Διάταξης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
1.3 Φως και τηλεσκόπια Συμπλήρωσης Κενού 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
1.4 Τα είδη των τηλεσκοπίων Αντιστοίχισης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
1.5 Τα τηλεσκόπια Σταυρόλεξο 6 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2.1 Ο Ήλιος, το αστέρι μας... Συμπλήρωσης Κενού 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2.2 Η δομή του Ήλιου Διάταξης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2.3 Η ατμόσφαιρα του Ήλιου Αντιστοίχισης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2.4 Ηλιακή δραστηριότητα Πολλαπλής Επιλογής 5 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2.5 Ηλιακές εκλείψεις Σταυρόλεξο 6 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3.1 Η Σελήνη, ο δορυφόρος μας Συμπλήρωσης Κενού 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3.2 Οι φάσεις της Σελήνης Διάταξης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3.3 Οι εκλείψεις της Σελήνης Αντιστοίχισης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3.4 Η Εξερεύνηση της Σελήνης Πολλαπλής Επιλογής 5 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3.5 Η Σελήνη Σταυρόλεξο 6 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4.1 Το ηλιακό μας σύστημα Διάταξης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4.2 Οι πλανήτες Συμπλήρωσης Κενού 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4.3 Οι πλανήτες Αντιστοίχισης 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4.4 Οι πλανήτες Σταυρόλεξο 6 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4.5 Οι αποστολές της NASA Αντιστοίχισης 1,5 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
5.1 Δίας - Ο βασιλιάς των πλανητών Συμπλήρωσης Κενού 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
5.2 Ο Δίας Σωστό-Λάθος 2 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
5.3 Ο Δίας Πολλαπλής Επιλογής 4 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
6.1
6.2 Οι αστερισμοί Πολλαπλής Επιλογής 5 min Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03

 

Φύλλα Εργασίας
α/α Μάθημα Δημιουργός

1

Οι Αστερισμοί

Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
2 Το φως Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
3 Παρατηρήσεις του ουρανού από τη Γη Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
4 Η κίνηση του Ήλιου Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
5 Οι εκλείψεις Ήλιου και Σελήνης Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
6 Ο Ήλιος μας Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
7 Το ηλιακό μας σύστημα Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
8 Κομήτες, μετέωρα, μετεωρίτες Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
9 Ο Δίας Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
10 Τα τηλεσκόπια Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
11 Ο Ζωδιακός Κύκλος Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
12 Η εξέλιξη των αστέρων Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
13 Το διάγραμμα H-R Γαϊτάνος Κώστας ΠΕ03
14    
15