Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης

Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης

Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη

Τροποποίηση Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ο.Λ.Μ.Ε.

Τροποποίηση Κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ο.Λ.Μ.Ε.

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού του Γυμνασίου Μύρινας

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού του Γυμνασίου Μύρινας

Παρουσίαση ταινίας που γύρισαν οι μαθητές του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου

Παρουσίαση ταινίας που γύρισαν οι μαθητές του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου