Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης του Δήμου Μύρινας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης του Δήμου Μύρινας

Οι θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. σχετικά με τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου

Οι θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. σχετικά με τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου

Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης

Συμπαράσταση της Ο.Λ.Μ.Ε. στους εργαζόμενους στις δομές Πρόληψης

Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Προγραμματισμός δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2008-2009

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Απολογισμός της δράσης της Ο.Λ.Μ.Ε. για το σχολικό έτος 2007-2008

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη

Οι σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη