Σίτιση εκπαιδευτικών

ΕΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ  &  ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 92/ 27-11-2012

ΠΡΟΣ:

88          ΣΔΥ/7ο Ε.Γ.

Υπόψη : Κ. Γαλάτη

 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπεγράφη 19 Σεπτεμβρίου 2012 ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρονται στην παράγραφο 6 τα εξής: ¨Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις παροχές σίτισης που εξασφαλίζουν οι στρατιωτικές λέσχες του τόπου που υπηρετεί, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις¨.

Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το ζήτημα καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σίτιση των εκπαιδευτικών, επίσης αν αυτή θα παρέχεται δωρεάν ή προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Επίσης αν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προμηθεύονται προϊόντα από το πρατήριο στη Λέσχη Αξιωματικών Μύρινας.

Με  εκτίμηση για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου

 

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ κατά του Μνημονίου 3

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 

ΑΙΤΗΣΗ

Της «Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 224/12-11-2012)

2) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Αντώνη Μανιτάκη

3) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012)

4) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 237/5-12-2012)

5) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης

6) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 240/12-12-2012)

7) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως προγενέστερης η μεταγενέστερης

 

Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Αρ. Πρωτ. 105/15-01-2012

ΠΡΟΣ:

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου

ΚΟΙΝΟΠ:

Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Λήμνου

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου σε συνεργασία με το Δήμο Λήμνου προτίθενται να ξεκινήσουν το θεσμό του “Κοινωνικού Φροντιστηρίου”, στο οποίο θα παραδίδονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές με οικονομικές ή/και μαθησιακές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εν λόγω πρωτοβουλίας, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. έως την 31η Ιανουαρίου 2013, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Κατά την συμπλήρωση των τμημάτων θα δοθεί προτεραιότητα σε μαθητές με χαμηλό εισόδημα ή/και μαθησιακές δυσκολίες γι’ αυτό κατά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου ή Ε1 ή βεβαίωση από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ, κα Μανουσογιωργάκη, στο τηλ. 6946017039.

 

Έγκριση Ίδρυσης Κοινωνικού Φροντιστηρίου από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ.πρωτ. 9150

Μυτιλήνη, 20-12-2012

Προς Την ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Σχετ: Το αρ. Πρωτ. 99/17-12-2012/ έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο που μας αποστείλατε, σας γνωρίζουμε πως θεωρούμε πως δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου, εφόσον η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του σωματείου σας, πράγμα που πιστεύουμε πως συμβαίνει.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μπορείτε να συνεργαστείτε με την ΕΛΜΕ Χανίων και την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου που έχουν με επιτυχία επιχειρήσει το ίδιο εγχείρημα.

Επίσης, σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία σας και σας βεβαιώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό σας.

O Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας

Εκπ/σης Ν. Λέσβου

Βασίλειος Κοντάρας

 

Ανακοίνωση για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή.

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Email: elmelimnos@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 97/13-12-2012

Ανακοίνωση για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή.

Είναι πια φανερό πως κάθε μεταρρύθμιση στο χώρο της Παιδείας γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την προσαρμογή στις επιταγές της μνημονιακής πολιτικής και την ασφυκτική περικοπή των ήδη ελάχιστων δαπανών, και όχι στην βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών της χώρας.

Με το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και τις “μεταρρυθμίσεις” που προβλέπονται σε αυτό, όχι  μόνο δε στηρίζεται ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής, αλλά αντίθετα οδηγούνται σε διάλυση οι υπάρχουσες δομές του.

Συνοπτικά:

–  καταργείται η αυτόνομη λειτουργία των σχολικών μονάδων Ε.Α., οι οποίες -καθόλου τυχαία- αποκτούν τίτλο και ρόλο ασαφή (“Κέντρα Υποστήριξης”).

– επιστρατεύεται το ήδη λιγοστό προσωπικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γενικής εκπαίδευσης (ακόμα και αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς!).

– η ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με πρωτοφανή επιπολαιότητα και προχειρότητα (σύσταση “Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης”).

– υποβαθμίζεται ο κρίσιμος διαγνωστικός και υποστηρικτικός ρόλος των ΚΕΔΔΥ.

Με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές πουθενά δεν προβλέπεται η μόνιμη και από εθνικούς πόρους χρηματοδότηση, καθώς αυτές στηρίζονται στην περιστασιακή και βραχυπρόθεσμη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ούτε γίνεται λόγος για επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργών που θα καλούνται να γνωματεύσουν, ούτε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες γεωγραφικές ή κοινωνικές συνθήκες κάθε περιοχής που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του νόμου.

Έτσι, αντί να ενισχυθούν οι σχολικές μονάδες και οι λοιπές δομές της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο, ειδικευμένο εκπαιδευτικό-επιστημονικό προσωπικό και επαρκείς δαπάνες, το Υπουργείο μεθοδικά προωθεί την απογύμνωσή τους, με προφανή τελικό στόχο την οριστική τους διάλυση.

Όμως το δικαίωμα των μαθητών μΕΑ σε αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι αδιαπραγμάτευτο.

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου δηλώνει αντίθετη σε κάθε μεθόδευση που βάζει σε κίνδυνο τόσο την ήδη ευαίσθητη ένταξη των μαθητών μΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την επαγγελματική και επιστημονική ακεραιότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Απαιτούμε ολοκληρωμένο και σαφή σχεδιασμό για την Ειδική Αγωγή.

Απαιτούμε την απόσυρση των σχετικών ρυθμίσεων. Να προχωρήσει το Υπουργείο σε ουσιαστικό διάλογο και διερεύνηση των πραγματικών αναγκών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Να εξασφαλιστούν:

ñ  η αυτοτελής λειτουργία και η επαρκής χρηματοδότηση των ΣΜΕΑ

ñ  η στελέχωσή τους με διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού-επιστημονικού προσωπικού

ñ  οι ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών

Προτεραιότητα έχουν οι μαθησιακές, κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες, και όχι οι επιταγές διάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Για την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δίκαιου

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Email: elmelimnos@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 98/13-12-2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δίκαιου

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καταγγέλλει την απόφαση  του Υπουργείου Παιδείας, που σε εφαρμογή του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου του ν.4093/12, έθεσαν σε αργία τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών Παναγιώτη Μόσχου για την εμπλοκή του στην περιβόητη πλέον υπόθεση του 2ου Γεν. Λύκειο Γιαννιτσών.

Ο συνάδελφος Δ/ντής – τότε Προϊστάμενος Γραφείου Εκπ/σης – και οι σαράντα (40) καθηγητές του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών λειτούργησαν με παιδαγωγικά κριτήρια και ενέκριναν τη δικαιολόγηση απουσιών τριών (3) μαθητών,  οι οποίοι αντιμετώπιζαν οξύτατα προβλήματα.

Η απόφαση του Υπ. Παιδείας να θέσει σε αργία τον συνάδελφο Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών μοναδικό σκοπό έχει να επιβάλει καθεστώς τρόμου στα σχολεία και να υποτάξει την αγωνιστική και παιδαγωγική διάθεση των εκπαιδευτικών.

Καλούμε το Υπ. Παιδείας:

  • Να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση της κατάστασης αργίας που έχει επιβληθεί σε βάρος του συναδέλφου Παναγιώτη Μόσχου και την απαλλαγή του από την πειθαρχική του δίωξη.
  • Να μη θέσει σε αργία εκπαιδευτικούς σε άλλες περιπτώσεις που απλώς έχουν παραπεμφθεί σε Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια.
  • Να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να καταργηθεί το αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό πειθαρχικό δίκαιο (ν.4057/12 και ν.4093/12) που μεταβάλει τα σχολεία σε ζούγκλα.

 

Επιστολή για τα κενα του ΕΠΑΛ Μούδρου προς την Περιφερειακή Διευθύντρια Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κα Κοντέλλη

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Λεωφ. Δημοκρατίας 16

Μύρινα Λήμνου

Τηλ. 6946017039

Email: elmelimnos@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 95/13-12-2012

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Διευθύντρια Α/Θμιας & Β/θμιας

Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κα Κοντέλλη

ΚΟΙΝΟΠ:

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου

Δήμο Λήμνου

ΟΛΜΕ

Σχολικές Μονάδες Λήμνου κ Αγίου Ευστρατίου

Μ.Μ.Ε.

Κα Διευθύντρια,

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2012, ετέθη υπόψιν του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου το υπ’ αριθμόν 153388/Δ2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (επισυνάπτεται), σύμφωνα με το οποίο:

«…Σημειώνεται ότι τα δηλωθέντα κενά στην περιοχή Β’ Λέσβου, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά το αριθμ. 134672/Δ2/30-10-12 έγγραφο της υπηρεσίας μας και πριν τις τελευταίες φάσεις πρόσληψης, έχουν ως εξής:

ΠΕ03 Μαθηματικών ένα (1)

ΠΕ16 Μουσικών ένα (1)

ΠΕ 17.02 Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ δύο (2)

ΠΕ 17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ ένα (1)

ΠΕ 18.18 Οχημάτων ΤΕΙ ένα (1)

Επειδή, όμως, σε συνέχεια της ανωτέρου εγκυκλίου, τα κενά που δηλώθηκαν στην επικράτεια ήταν υπερδιπλάσια των διαθέσιμων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών, ζητήθηκε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να δηλώσουν τα λειτουργικά κενά πλήρους ωραρίου που κρίνονταν ως απολύτως απαραίτητο να καλυφθούν εκείνη τη χρονική στιγμή (7-11-2012) και αφορούν κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τα λειτουργικά κενά στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, που κρίθηκαν ως απολύτως απαραίτητο να καλυφθούν κατά τα ανωτέρω από την Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου έχουν ως εξής:

Α’ Λέσβου: ΠΕ04.02 Χημικών ένα (1) και ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής δύο (2)

Β’ Λέσβου: κανένα

Γ’ Λέσβου: ΠΕ02 Φιλολόγων (2) δύο, ΠΕ03 Μαθηματικών (1) ένα, ΠΕ06 Αγγλικών (3) τρία,

ΠΕ09 Οικονομολόγων (2) δύο, ΠΕ19 Πληροφορικής (4) τέσσερα, και

Δ’ Λέσβου: ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (1) ένα και ΠΕ13 Νομικών (1) ένα…»

 

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι τα κενά της Β’ Λέσβου ήταν γνωστά τόσο σε εσάς όσο στο Υπουργείο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποιο σκεπτικό δηλώσατε ότι δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό κενό, «που αφορά κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα», στην Β’ Λέσβου καθώς τα 4 από τα 6 λειτουργικά κενά αφορούν σε ειδικότητες Επαγγελματικού Λυκείου και επομένως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Επιπροσθέτως, τα 5 από τα 6 παραπάνω κενά αφορούν στο ίδιο σχολείο, στο ΕΠΑΛ Μούδρου, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία του σχολείου από την αρχή του διδακτικού έτους. Καθημερινά μεγάλος αριθμός μαθητών κάνει μόνο 3 ή 4 διδακτικές ώρες, αντί για τις 7 προβλεπόμενες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Μούδρου, να καταλάβουν το σχολείο για μία εβδομάδα, με μοναδικό αίτημα την άμεση κάλυψη των παραπάνω κενών. Οι μαθητές αυτοί, θα κληθούν τον Μάιο να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις σε μαθήματα, που μέχρι και σήμερα 13/12/2012 δεν έχουν διδαχθεί.

Το Υπουργείο Παιδείας με την απαράδεκτη λογιστική-μνημονιακή πολιτική, που ακολουθεί, μειώνει όλο και περισσότερο τους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών αφήνοντας  τους μαθητές μας, χωρίς καθηγητές σε βασικότατα μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι πανελλαδικό, θα περιμέναμε, όμως, από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου να υπερασπισθεί με σθένος τις ευαίσθητες περιοχές της παραμεθορίου, υπενθυμίζοντας στο Υπουργείο τον Συνταγματικό όρο της Νησιωτικότητας  αλλά και της Ισότητας Ευκαιριών στην Εκπαίδευση. Αντ’ αυτού, όταν σας ζητήθηκε να δηλώσετε ποια κενά πρέπει να καλυφθούν άμεσα και αφορούν σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εσείς απαντήσατε «στη Λήμνο κανένα»!!! Την ίδια στιγμή μάλιστα, που σε άλλη περιοχή ζητήσατε, ως άμεση ανάγκη, ειδικότητα, που καμία σχέση δεν έχει με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Το Δ.Σ. μας διαφωνεί έντονα με το διαχωρισμό των μαθημάτων σε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά, με κριτήριο αν εξετάζονται ή όχι πανελλαδικα και απαιτεί την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών  της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου. Ωστόσο, αφού το Υπουργείο σας ζήτησε συγκεκριμένα να δηλώσετε ως πιο επείγουσες ανάγκες, τις ειδικότητες που αφορούν σε πανελλαδικά μαθήματα, σας ζητάμε να αναθεωρήσετε την εισήγησή σας προς το Υπουργείο και να ζητήσετε να καλυφθούν άμεσα τα παραπάνω κενά, ως επείγοντα. Σε κάθε περίπτωση   θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε με ποια κριτήρια και ποιο σκεπτικό αποφασίσατε να μην δηλώσετε τα κενά του ΕΠΑΛ Μούδρου, με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν αυτά ούτε στην τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καταδικάζει απερίφραστα κάθε πολιτική λιτότητας στην Παιδεία, κάθε πολιτική λιτότητας ενάντια στους μαθητές μας.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

 

Ανακοίνωση για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή.

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Λεωφ. Δημοκρατίας 16

Μύρινα Λήμνου

Τηλ. 6946017039

Email: elmelimnos@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 97/13-12-2012

Ανακοίνωση για τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή.

 

Είναι πια φανερό πως κάθε μεταρρύθμιση στο χώρο της Παιδείας γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την προσαρμογή στις επιταγές της μνημονιακής πολιτικής και την ασφυκτική περικοπή των ήδη ελάχιστων δαπανών, και όχι στην βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών της χώρας.

 

Με το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και τις “μεταρρυθμίσεις” που προβλέπονται σε αυτό, όχι  μόνο δε στηρίζεται ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής, αλλά αντίθετα οδηγούνται σε διάλυση οι υπάρχουσες δομές του.

 

Συνοπτικά:

 

ñ  καταργείται η αυτόνομη λειτουργία των σχολικών μονάδων Ε.Α., οι οποίες -καθόλου τυχαία- αποκτούν τίτλο και ρόλο ασαφή (“Κέντρα Υποστήριξης”).

ñ  επιστρατεύεται το ήδη λιγοστό προσωπικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γενικής εκπαίδευσης (ακόμα και αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς!).

 

ñ  η ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με πρωτοφανή επιπολαιότητα και προχειρότητα (σύσταση “Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης”).

 

ñ  υποβαθμίζεται ο κρίσιμος διαγνωστικός και υποστηρικτικός ρόλος των ΚΕΔΔΥ.

 

Με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές πουθενά δεν προβλέπεται η μόνιμη και από εθνικούς πόρους χρηματοδότηση, καθώς αυτές στηρίζονται στην περιστασιακή και βραχυπρόθεσμη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ούτε γίνεται λόγος για επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργών που θα καλούνται να γνωματεύσουν, ούτε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες γεωγραφικές ή κοινωνικές συνθήκες κάθε περιοχής που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του νόμου.

 

Έτσι, αντί να ενισχυθούν οι σχολικές μονάδες και οι λοιπές δομές της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο, ειδικευμένο εκπαιδευτικό-επιστημονικό προσωπικό και επαρκείς δαπάνες, το Υπουργείο μεθοδικά προωθεί την απογύμνωσή τους, με προφανή τελικό στόχο την οριστική τους διάλυση.

 

Όμως το δικαίωμα των μαθητών μΕΑ σε αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι αδιαπραγμάτευτο.

 

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου δηλώνει αντίθετη σε κάθε μεθόδευση που βάζει σε κίνδυνο τόσο την ήδη ευαίσθητη ένταξη των μαθητών μΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την επαγγελματική και επιστημονική ακεραιότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών.

 

Απαιτούμε ολοκληρωμένο και σαφή σχεδιασμό για την Ειδική Αγωγή.

 

Απαιτούμε την απόσυρση των σχετικών ρυθμίσεων. Να προχωρήσει το Υπουργείο σε ουσιαστικό διάλογο και διερεύνηση των πραγματικών αναγκών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

 

 

Να εξασφαλιστούν:

ñ  η αυτοτελής λειτουργία και η επαρκής χρηματοδότηση των ΣΜΕΑ

ñ  η στελέχωσή τους με διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού-επιστημονικού προσωπικού

ñ  οι ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών

 

Προτεραιότητα έχουν οι μαθησιακές, κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες, και όχι οι επιταγές διάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Για την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δίκαιου

ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Λεωφ. Δημοκρατίας 16

Μύρινα Λήμνου

Τηλ. 6946017039

Email: elmelimnos@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 98/13-12-2012

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δίκαιου

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καταγγέλλει την απόφαση  του Υπουργείου Παιδείας, που σε εφαρμογή του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου του ν.4093/12, έθεσαν σε αργία τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών Παναγιώτη Μόσχου για την εμπλοκή του στην περιβόητη πλέον υπόθεση του 2ου Γεν. Λύκειο Γιαννιτσών.

Ο συνάδελφος Δ/ντής – τότε Προϊστάμενος Γραφείου Εκπ/σης – και οι σαράντα (40) καθηγητές του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών λειτούργησαν με παιδαγωγικά κριτήρια και ενέκριναν τη δικαιολόγηση απουσιών τριών (3) μαθητών,  οι οποίοι αντιμετώπιζαν οξύτατα προβλήματα.

Η απόφαση του Υπ. Παιδείας να θέσει σε αργία τον συνάδελφο Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών μοναδικό σκοπό έχει να επιβάλει καθεστώς τρόμου στα σχολεία και να υποτάξει την αγωνιστική και παιδαγωγική διάθεση των εκπαιδευτικών.

 

Καλούμε το Υπ. Παιδείας:

 

  • Να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση της κατάστασης αργίας που έχει επιβληθεί σε βάρος του συναδέλφου Παναγιώτη Μόσχου και την απαλλαγή του από την πειθαρχική του δίωξη.
  • Να μη θέσει σε αργία εκπαιδευτικούς σε άλλες περιπτώσεις που απλώς έχουν παραπεμφθεί σε Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια.
  • Να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να καταργηθεί το αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό πειθαρχικό δίκαιο (ν.4057/12 και ν.4093/12) που μεταβάλει τα σχολεία σε ζούγκλα.

 

 

Ψήφισμα ενάντια στην υποβάθμιση της Λήμνου

Το ψήφισμα ενάντια στην υποβάθμιση της Λήμνου, συνυπέγραψαν ως ένδειξη συμπαράστασης:
1. Η ΟΛΜΕ
2. Η ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ
3. Η ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ
4. Η Γ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. Η Δ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. Η ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
7. Η Β’ ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8. Η Β’ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9. Η Γ’ ΕΛΜΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
10. Η ΕΛΜΕ ΞΑΝΘΗΣ
11. Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
12. Η ΕΛΜΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
13. Η ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
14. Η ΕΛΜΕ ΝΟΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
15. Η Α’ ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16. Η Β’ ΕΛΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
17. Η ΕΛΜΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
18. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ