Συνάντηση των ΕΛΜΕ Β.Αιγαίου με την Περιφερειακή Διευθύντρια

Την Τρίτη 21 Ιουνίου συναντήθηκαν στη Μυτιλήνη οι ΕΛΜΕ Βορείου Αιγαίου με την Περιφερειακή Διευθύντρια, για πρώτη φορά μετά το 2005, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στη συνέχεια αναφέρονται τα αιτήματα και οι απόψεις που εκφράστηκαν.

1. Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής  της  β΄ ξένης γλώσσας

Θίξαμε τον αντιπαιδαγωγικό  χαρακτήρα των υπ΄ αριθμ. Φ. 12  / 518  /61284 /Γ1/27-05-2011 και 62780/Γ2/02-06-2011 Υ.Α. που αφορούν τη «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο».

Η Περιφερειακή Διευθύντρια μας είπε ότι αναμένει τις προτάσεις των διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας και προσανατολίζεται να προτείνει και στις 3 τάξεις των Γυμνασίων στα οποία έχουν οργανική θέση δύο (2) ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40) να δίνεται η δυνατότητα επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας και η παράλληλη διδασκαλία αυτών.

Τονίσαμε -και η  Περιφερειακή Διευθύντρια συμφώνησε- ότι τα αριθμητικά όρια (12 μαθητές ανά γλώσσα) είναι πολύ υψηλά για νησιωτική περιοχή και πρέπει να ελαστικοποιηθούν.

2. Μουσικό Γυμνάσιο

Καταθέσαμε τις ενστάσεις μας ως προς το περιεχόμενο της υπ΄ αριθμ.  67206/Γ7/15-06-2011 εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ που αναφέρεται στον «Καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2011-12» γιατί περιορίζεται η ανάπτυξη αυτών των σχολείων και μπαίνει φραγμός στο δικαίωμα των μαθητών να αποκτήσουν την παιδεία που επιθυμούν.

Ζητήσαμε και η περιφερειακή διευθύντρια έκανε αποδεκτό:

α. Για το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε η διαδικασία επιλογής μαθητών να γίνει άμεσα και να δοθεί έγκριση δημιουργίας τμήματος στην Α΄ γυμνασίου και με λιγότερους από 24 μαθητές (π.χ. στα Γιαννιτσά δόθηκε έγκριση δημιουργίας τμήματος με 16 μαθητές).

β. Για το Μουσικό Γυμνάσιο Λέσβου να γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να δοθεί έγκριση δημιουργίας και 2ου τμήματος στην Α΄ γυμνασίου από τη στιγμή που υπάρχουν 34 αιτήσεις μαθητών.(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ίδια ημέρα και ώρα γινόταν η διαδικασία επιλογής μαθητών στο Μουσικό Σχολείο και η επιτροπή επέλεξε αρχικά  24 άτομα). Ενημερωτικά επίσης ας γνωρίζετε ότι η Επιτροπή δεν έχει βαθμολογήσει κανένα μαθητή κάτω από 10 έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει τμήμα.

 

3. Αθλητικά Τμήματα

Καταθέσαμε τη διαφωνία μας ως προς την υπ΄ αριθμ. 62441/Γ4/01-06-2011 εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ που αναφέρεται στις «Προϋποθέσεις λειτουργίας για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  σχολικού έτους 2011-12» και συγκεκριμένα για το ότι προβλέπει να μην πραγματοποιηθούν δοκιμασίες επιλογής υποψηφίων μαθητών, ούτε να εγγραφούν μαθητές στην Α΄ τάξη Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Γυμνασίων).

Ζητήσαμε και η περιφερειακή διευθύντρια έκανε αποδεκτό να ζητήσει από το υπουργείο να εγγραφούν μαθητές στην Α΄ τάξη  Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης μετά από δοκιμασίες επιλογής και η στελέχωσή τους να γίνει αποκλειστικά από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό κλάδου ΠΕ11 (έστω και με συναφή ειδικότητα).

4. Αποστολή θεμάτων ενδοσχολικών εξετάσεων

Αναφερθήκαμε στα σχετικά έγγραφα διαμαρτυρίας που έχουν εκδώσει τα τελευταία 4 χρόνια οι ΕΛΜΕ του Βορείου Αιγαίου και στην πρόσφατη σχετική διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο η Περιφερειακή Διευθύντρια όσο και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής Καθοδήγησης αποδέχθηκαν τις ενστάσεις μας και δεσμεύτηκαν ότι θα σταλεί εκ νέου έγγραφο που θα αναφέρεται σε προαιρετική αποστολή των θεμάτων, μετά από τη συγκατάθεση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Το οποίο και συνέβη.

5. Ρόλος Σχολικών Συμβούλων

Με αφορμή την αίτηση αποστολής των θεμάτων, ζητήσαμε η συνεργασία των συμβούλων με τους εκπαιδευτικούς να ξεκινά από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να εκτείνεται σε όλη τη διάρκειά της για κάθε ειδικότητα και σε κάθε περιοχή της περιφέρειας, αίτημα το οποίο η Περιφερειακή Διευθύντρια αποδέχθηκε.

6. Εισαγωγική επιμόρφωση

Ζητήσαμε η εισαγωγική επιμόρφωση των συναδέλφων να αναβαθμιστεί τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τους εισηγητές, και μάλιστα διατυπώθηκε η πρόταση εισηγητές να είναι περισσότερο οι σχολικοί σύμβουλοι, αλλά και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Επιπλέον,  η επιμόρφωση να γίνεται πριν την έναρξη του σχολικού έτους, πρωινές ώρες και όχι τα Σαββατοκύριακα. Επισημάνθηκε ακόμα η ανάγκη διεξαγωγής της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε όλα τα νησιά, ώστε να μην υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να μετακινούνται.

7. Κέντρο πιστοποίησης α΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες- Επιμόρφωση β΄ επιπέδου

Τονίστηκε η απουσία  Κέντρου πιστοποίησης Α΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες στη Χίο και στη Λήμνο, καθώς και η έλλειψη επιμορφωτών για την Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου.

8. Επιτροπές-Επιτηριτές Πανελληνίων Εξετάσεων

Τονίσαμε πως ο ορισμός των Λυκειακών Επιτροπών στις Πανελλήνιες, των επιτηρητών καθώς των Εξεταστών των Φυσικώς Αδυνάτων πρέπει να γίνεται με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο και χωρίς μετακινήσεις μεταξύ των νησιών.

9. Πρόγραμμα μείζονος επιμόρφωσης

Η Περιφερειακή Διευθύντρια ανέφερε ότι τον προσεχή Δεκέμβρη θα επεκταθεί  σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

10. Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου

Αφού ενημερώσαμε ότι οι διαδικασίες στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο θα γίνουν πολύ δυσχερέστερες με την κατάργηση που προωθεί το Υπουργείο, η Περιφερειακή Διευθύντρια μάς πληροφόρησε ότι έχει εισηγηθεί να μην καταργηθεί το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου.

11. Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων

Όπως μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία συγχώνευση-κατάργηση σχολικής μονάδας στο χώρο της Β/θμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου το ίδιο ζητήσαμε να συμβεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και ειδικά στο χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Ως προς αυτό η Περιφερειακή Διευθύντρια διευκρίνισε ότι εισηγείται να μην υπάρξει καμιά αλλαγή.

12. Μεταφορά μαθητών από και προς το σχολείο

Τονίσαμε την κρισιμότητα που έχει η μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και προβλήματα όπως τα φετινά δεν πρέπει να υπάρξουν τις επόμενες σχολικές χρονιές, άποψη με την οποία συμφώνησαν και τα δύο μέρη.

13. Λειτουργία νέων σχολικών μονάδων

Με αφορμή ερώτημα για τη λειτουργία του Εσπερινού Λυκείου Λήμνου, η Διευθύντρια μάς βεβαίωσε ότι όποιο σχολείο έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει.

14. Υποχρεωτικές μετακινήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Η Περιφερειακή Διευθύντρια δεσμεύτηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν υπεράριθμοι (λόγω συγχωνεύσεων, κατάργηση οργανικών κλπ) δεν θα υποχρεωθούν να μετακινηθούν εκτός της περιοχής που ανήκουν υπηρεσιακά, παρά μόνο εάν οι ίδιοι το επιθυμούν.

15. Εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο αίτημά μας να μειωθεί η γραφειοκρατία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα (πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά κλπ), καθώς και στο να αποστέλλεται βοηθητικό υλικό, σχετικό με τα προγράμματα στα σχολεία, η Περιφερειακή Διευθύντρια απάντησε θετικά.

16. Αναμοριοδότηση σχολείων

Σε συζήτηση σχετική με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, με αφορμή την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ Λέσβου για μοριοδότηση του Γυμνασίου του Αγίου Ευστρατίου με 14 μόρια,  η Περιφερειακή Διευθύντρια ανέφερε ότι η ίδια έχει εισηγηθεί την μοριοδότηση του συγκεκριμένου σχολείου με 15 μόρια.

17. Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

Σε ερώτησή μας σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών η Περιφερειακή Διευθύντρια ανέφερε ότι νέες εκπαιδευτικές άδειες θα δίνονται μόνο σε υπότροφους του Ι.Κ.Υ..

Άλλα αιτήματα που συζητήθηκαν είναι:

  • Να δοθούν κίνητρα παραμονής στις παραμεθόριες περιοχές στους εκπαιδευτικούς και να καταργηθεί η υποχρεωτική τριετία για τους νεοδιόριστους και διετία για τους μετατεθέντες.
  • Να λειτουργήσει κανονικά η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Λύκεια και η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια το επόμενο σχολικό έτος.
  • Να σταματήσει η κράτηση 1,7 € για την έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

 

ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ

ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

ΕΛΜΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από αίτημα Επιστημονικών Ενώσεων Καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11.00 – 14.00 και 14.00 – 17.00) την Παρασκευή, 10 Ιούνη, προκειμένου οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στο Συλλαλητήριο που διοργανώνεται στα Προπύλαια στις 13.30 για την κατάργηση επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια.