Εκλογές ΕΛΜΕ Λήμνου – Κάρτες ΟΛΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ Λήμνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στο ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Μύρινας στις 9.00π.μ.

Οι συνάδελφοι που θα παραστούν στη συνέλευση και θα τακτοποιηθούν οικονομικά ως μέλη μας δικαιούνται εκλογική άδεια για την ημέρα αυτή, σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 7143/Φ.31/18-11-2015 έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λέσβου. Όσοι συνάδελφοι δε θα συμμετάσχουν οφείλουν να παρευρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους την ημέρα των εκλογών.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το καταστατικό, λήγει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στις 8.00μ.μ. Τις αιτήσεις θα παραλαμβάνουν τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ..

Παρακαλούμε τα μέλη μας να διαβάσουν το καταστατικό της ένωσης, που μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η ΟΛΜΕ μας απέστειλε τις κάρτες μέλους για το σχολικό έτος 2015-16. Οι κάρτες του σχολικού έτους 2014-15 ισχύουν μέχρι 31-12-2015. Όσα μέλη της ΕΛΜΕ τακτοποιηθούν οικονομικά για το σχολικό έτος 2015-16 μπορούν να φέρουν στην συνέλευση μία φωτογραφία τους (στην πίσω όψη της οποίας θα αναγράφονται: ονοματεπώνυμο και ειδικότητα), προκειμένου να ετοιμαστούν οι κάρτες μέλους εγκαίρως.

Επισυνάπτεται ο πρώτος κατάλογος με τα θέατρα, τους κινηματογράφους και τους εκδοτικούς οίκους στους οποίους τα μέλη της ΟΛΜΕ δικαιούνται έκπτωση.
http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=9604

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λήμνου

Η Πρόεδρος                           Η Γραμματέας

Μανουσογιωργάκη Στυλιανή            Τσάτσου Αικατερίνη

 

Ανάγκη επαναλειτουργίας Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου

ΠΡΟΣ:                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:21   Mύρινα 21-11-2015
Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ν.Λέσβου
Βουλευτές νομού Λέσβου

Για μία ακόμα φορά θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας τα τελευταία 4 χρόνια.

Το πρόβλημα αφορά στην κατάργηση του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου με το Ν. 4027/2011  (ΦΕΚ 233 τ.Α’), που εξυπηρετούσε τα νησιά της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, με αποτέλεσμα όλες οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου.

Για τη Δ.Δ.Ε. ν. Λέσβου προβλέπονται 17 θέσεις διοικητικού προσωπικού, αλλά υπάρχουν μόνο 4 διοικητικοί υπάλληλοι και κάποιοι μερικώς αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των εκπαιδευτικών υποθέσεων, παρά τις ειλικρινά φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων αυτών, δεδομένου μάλιστα ότι από το 2011 έχουν αναλάβει εκτός από τα σχολεία της Λέσβου και τα σχολεία της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.

Η   Λήμνος   είναι   το όγδοο μεγαλύτερο νησί της χώρας   και   σύμφωνα   με   τον «Καλλικράτη»  αποτελεί  μαζί  με  τον  Άγιο   Ευστράτιο μια  ξεχωριστή Περιφερειακή Ενότητα, και δύο διαφορετικούς γειτονικούς Καλλικρατικούς Δήμους. Επομένως βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των δύο νησιών θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, με πλήρεις και στελεχωμένες όλες τις δομές εκπαίδευσης.

Η Μυτιλήνη, έδρα της ΔΔΕ ν. Λέσβου, απέχει από τη Λήμνο 6-7 ώρες ακτοπλοϊκώς, με κάκιστη συγκοινωνία, η οποία κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να περιορίζεται ή και να μηδενίζεται σε εβδομαδιαία βάση. Συχνά παρουσιάζονται ζητήματα που ούτε μπορούν να επιλυθούν τηλεφωνικά ούτε ακόμα και η πιο εκτενής αναφορά δεν μπορεί να δώσει το μέγεθος των προβλημάτων και την ανάγκη άμεσων αποφάσεων από τη Μυτιλήνη. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δε μιλάμε για ένα Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο απείχε λίγα χιλιόμετρα από τη Διεύθυνση, αλλά αντιθέτως ένα Γραφείο με απόσταση ημερών από τη έδρα της Διεύθυνσης.

Η μετάβαση των εκπαιδευτικών από τη Λήμνο, και πολύ περισσότερο από τον Άγιο Ευστράτιο, στη Μυτιλήνη για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους, πρακτικά είναι αδύνατη, τόσο χρονικά, όσο και οικονομικά, ενώ απαιτείται απουσία δύο και τριών ημερών από τα σχολεία τους, προκειμένου να παραστούν στη Μυτιλήνη. Η διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, όσο υπήρχε το Γραφείο της Λήμνου, γινόταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Επιπλέον, το Γραφείο εξασφάλιζε την αδιάβλητη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, επιλύοντας άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε, ενώ αναλάμβανε και την διενέργεια εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Λήμνο, οι οποίες από το κλείσιμο του Γραφείου έπαψαν να διενεργούνται στη Λήμνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μαθητής που θέλει να πιστοποιήσει τη γλωσσομάθειά του, αναγκάζεται να μετακινηθεί  στη Μυτιλήνη, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μετά από ώρες ακτοπλοϊκής ταλαιπωρίας και με τεράστιο οικονομικό κόστος να επιβαρύνει τις οικογένειες των μαθητών. Πέρα από το αντιπαιδαγωγικό του θέματος τίθεται και ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής περί ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Θέλουμε ακόμα να τονίσουμε ότι το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου στεγαζόταν σε χώρους του Γυμνασίου Μύρινας, επομένως δεν υπήρχε κόστος στέγασης ούτε επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα. Επιπλέον, υπήρχαν 2 διοικητικοί υπάλληλοι στο Γραφείο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δύο σχολεία της περιοχής (μία εξ αυτών έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί). Επομένως η επαναλειτουργία του με όποια μορφή δε θα επέφερε σημαντικό οικονομικό κόστος, αντιθέτως, θα μείωνε τις δαπάνες για τη μετακίνηση και τα έξοδα των προϊσταμένων μας από τη Μυτιλήνη κάθε φορά που προκύπτει κάποιο διοικητικό ζήτημα.

Τα τελευταία χρόνια, κάποιες από τις άμεσες διοικητικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου (παραλαβή αιτήσεων μετάθεσης, αιτήσεις αναπληρωτών, ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών κλπ) εξυπηρετούσε εθελοντικά και πέραν των καθηκόντων του ο ένας από τους δύο διοικητικούς υπαλλήλους που υπήρχαν στο καταργηθέν Γραφείο και έχει τοποθετηθεί πλέον ως διοικητικός υπάλληλος στο Γυμνάσιο Μύρινας. Ο υπάλληλος αυτός πρόσφατα αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και αναγκάστηκε να λείψει από την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιωθεί καμία διοικητική λειτουργία. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στην προηγούμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι συνάδελφοι που προσελήφθησαν αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στην Μυτιλήνη για να αναλάβουν υπηρεσία και στην συνέχεια να ξαναέρθουν στην Λήμνο με συνέπεια πέρα από το τεράστιο οικονομικό κόστος και την καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων κατά 2-3 μέρες. Εν αναμονή της εγκυκλίου των μεταθέσεων αναρωτιόμαστε πως θα γίνει η διαδικασία απουσία διοικητικών υπαλλήλων στην Λήμνο. Θεωρούμε ότι η μόνη άμεση λύση είναι η πρόσληψη τουλάχιστον δύο διοικητικών υπαλλήλων που θα υπάγονται στην ΔΔΕ Λέσβου αλλά θα εργάζονται στην Λήμνο.

Για την μόνιμη επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ζητάμε την άμεση δημιουργία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, όπως προβλέπεται και από τον «Καλλικράτη», ώστε να λειτουργήσει από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Εάν αυτό συναντά νομικά εμπόδια, και μέχρι να αντιμετωπιστούν αυτά με κάποια τροπολογία, ζητάμε να επαναλειτουργήσει το Γραφείο Εκπαίδευσης είτε με τη μορφή που είχε πριν την κατάργησή του είτε ως επίσημο παράρτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λέσβου.  Οι χώροι και ο εξοπλισμός  υπάρχουν κι επομένως είναι εφικτό να ξεκινήσει η λειτουργία του άμεσα, αρκεί να προσληφθούν δύο διοικητικοί υπάλληλοι.

Επισημαίνουμε ότι το αίτημα αυτό, αποτελεί χρόνιο αίτημα του σωματείου μας, όλων των εκπαιδευτικών των νησιών μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Είναι άλλωστε ενδεικτικό του μεγέθους της ανάγκης το γεγονός ότι και ο πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης ν. Λέσβου κύριος Κοντάρας έχει επανειλημμένα εκφράσει το ίδιο αίτημα, ενώ σ’ αυτό συνηγορούν και η πρώην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Παπαδανιήλ  και η προκάτοχός της κα Κοντέλλη.

Παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα το ζήτημα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά με λιγότερα προβλήματα στα ήδη ταλαιπωρημένα σχολεία της παραμεθορίου περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λήμνου

Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας

Μανουσογιωργάκη Στυλιανή            Τσάτσου Αικατερίνη