Ψήφισμα

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καταγγέλει την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα την Τρίτη και την Τετάρτη λόγω της συνόδου των υπουργών Οικονομίας της ΕΕ (Ecofin), που διεξάγεται στην Αθήνα, την ώρα που ήδη καλούν σε πορείες εργατικά συνδικάτα. Πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει τους ίδιους τους εργαζόμενους στο όνομα του “νόμος και τάξη” σε μία περίοδο γενικευμένης επίθεσης στα εργασιακά διακιώματα από την πολιτική της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου.

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν πρόκειται να τρομοκρατήσουν αλλά θα ατσαλώσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Η ΕΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα να απαντήσουν στον αυταρχισμό της κυβέρνησης με τη μαζική συμμετοχή τους στη Γενική Απεργία στις 9 Απρίλη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Το ΥΠΑΙΘ,  παρά τις μεθόδους τρομοκρατίας και εκφοβισμού  που εξαπέλυσε κινητοποιώντας το μηχανισμό των στελεχών του, με την τρίτη κατά σειρά  πλέον αυταρχική και αντιδραστική εγκύκλιο για την αυτοαξιολόγηση,  που αυτή τη φορά υπογράφει ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας(;;;) κ. Αρβανιτόπουλος, ομολογεί την  πολιτική του ήττα και επιχειρεί να επιβάλλει και να επισπεύσει πανικόβλητο με αυταρχικές μεθόδους τους αντιδραστικούς θεσμούς της αυτοαξιολόγησης και στην συνέχεια της ατομικής αξιολόγησης,  ώστε να επιτευχθούν οι απώτεροι υπεσχημένοι στόχοι του της συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου και της σταδιακής απόλυσης ενός βέβαιου αριθμού χειραγωγημένων ήδη εκπαιδευτικών.

Με τη νέα του παράνομη και πάλι εγκύκλιο, «επιστράτευσης» στην πραγματικότητα των διευθυντών σχολικών μονάδων, ο υπουργός αγνοεί για άλλη μία φορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιλεκτικά άλλοτε εφαρμόζει και άλλοτε επιδεικτικά παραβιάζει.

Κατόπιν επικοινωνίας με το νομικό σύμβουλο της ΟΛΜΕ σας ενημερώνουμε ότι :

α. η συμμετοχή μας στην αυτοαξιολόγηση παραμένει ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, όπως ήδη τεκμηριωμένα σας έχουμε ενημερώσει σχετικά, η δε συγκρότηση των ομάδων εργασίας είναι απόφαση και αρμοδιότητα μόνο του συλλόγου διδασκόντων. Επομένως, οι σύλλογοι που δεν έχουν συνεδριάσει ακόμη δικαιούνται να αρνηθούν τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας, όπως ακριβώς και πριν την εγκύκλιο Αρβανιτόπουλου.

β. Η  μέχρι σήμερα  θέση μας για τη μη συμμετοχή μας στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας,   παραμένει σταθερή και καταγράφεται τεκμηριωμένη στο πρακτικό συνεδρίασης του συλλόγου με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση ομάδων εργασίας και αποτελεί απόφαση του συλλόγου, ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία.

γ. Μόνο μετά  την αποτύπωση στο πρακτικό της τεκμηριωμένης άρνησης του συλλόγου διδασκόντων να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, ο διευθυντής σχολικής μονάδας κατά την επίδικη τρίτη εγκύκλιο του Υπουργείου, προχωρά μόνος του και εντέλλεται τη συμμετοχή σας σε ομάδες εργασίας, αναλαμβάνοντας τις τυχόν ευθύνες του, προσωπικές και πειθαρχικές, από την εφαρμογή παράνομων διαταγών.

δ. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, που εντέλλονται ήδη να εφαρμόσουν παράνομες διαταγές του Υπουργείου, οφείλουν να εφαρμόσουν όσα ορίζονται στο άρθρο 25ΥΚ,  και συγκεκριμένα « .. 2.Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση……………3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. ..»    Οι εγκύκλιοι δεν είναι δυνατόν να  τροποποιούν ή να καταργούν ισχύοντα κανόνα δικαίου, διότι διαφορετικά έχουμε παραβίαση της συνταγματικής αρχής διάκρισης των εξουσιών, πέρα από το προβλεπόμενα, η τυχόν δε εφαρμογή εντελλόμενων εγκυκλίων καθ΄υπέρβαση του νόμου, από τα όργανα της διοίκησης, συνιστά παραβίαση της θεμελιώδους Συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου και του ισχύοντα Υπαλληλικού Κώδικα.

ε. Οι διευθυντές επομένως, μπορούν να προβούν σε ανάθεση, μόνο κατόπιν καταγεγραμένης στο πρακτικό άρνησης του συλλόγου. Η πράξη ανάθεσης από τον διευθυντή καταγράφεται στο πρακτικό του διευθυντή και όχι στο πρακτικό του συλλόγου. Μετά τη σύνταξη της εν λόγω πράξης ο διευθυντής οφείλει να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς εγγράφως, επισυνάπτοντας και επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του, με το οποίο όρισε τη συμμετοχή των συναδέλφων στις ομάδες εργασίας.

Στ. Είναι πολύ σημαντικό οι Διευθυντές να γράψουν στο πρακτικό τους ότι θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (με ενδεικτικά τα επιχειρήματα που αναφέρονται στο εξώδικο της ΟΛΜΕ), ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι τους ίδιους.

Ζ. Οι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν στις ομάδες έργου, παρά τη θέλησή τους, πρέπει να απαντήσουν στο έγγραφο του διευθυντή αναφέροντας την αντίθεσή τους στην παράνομη σύσταση ομάδων, προκειμένου να είναι καλυμμένοι νομικά (σύμφωνα με το άρθρο 25ΥΚ παρ 2, όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω) και αναφέροντας ότι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους. Τα επιχειρήματα της παρανομίας μπορούν να τα βρουν στο εξώδικο που απέστειλε η ΟΛΜΕ στον υπουργό, το οποίο επισυνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση δεν υποχρεούνται να εργαστούν εκτός του ωραρίου εργασίας τους για το σκοπό αυτό.

Συνάδελφοι συναδέλφισσσες, όπως σας είναι ήδη γνωστό, η ΟΛΜΕ προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου προς τον Υπουργό, ώστε να ανακληθούν όλες οι παράνομες  εγκύκλιοι σχετικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, εγκύκλιοι που αναμένεται εντός των ημερών να προσβληθούν από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ από κοινού με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.

Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας και καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού  από πλευράς στελεχών της εκπαίδευσης. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στους μηχανισμούς κάθε μορφής αξιολόγησης που υπονομεύουν το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Διευθυντές και Σύλλογοι Διδασκόντων ενωμένοι  ενάντια στον αυταρχισμό και την αναξιοπρέπεια που θέλουν να μας επιβάλλουν.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ