Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου με θέμα τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ Λέσβου.

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου, με θέμα τις τοποθετήσεις των μόνιμών εκπαιδευτικών της Λήμνου σε οργανικά κενά από το ΠΥΣΔΕ Λέσβου για το σχολικό έτος 2019-2020. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ και έπειτα από διαμαρτυρίες συναδέλφων για τη διαδικασία των τοποθετήσεων. 

Από την πλευρά της ΕΛΜΕ επισημάνθηκε ότι στο 6527/31-07-2019 έγγραφο της ΔΔΕ Λέσβου τα οργανικά κενά της ειδικότητας ΠΕ04 της Λήμνου παρουσιάστηκαν ομαδοποιημένα χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων ή Γεωλόγων, ενώ στο ίδιο έγγραφο τα οργανικά κενά της ειδικότητας ΠΕ04 της Λέσβου παρουσιάζονται αναλυτικά ανά ειδικότητα. Ο προϊστάμενος συμφώνησε ότι πρόκειται περί λάθους. 

Σημειώσαμε ότι οι συνάδελφοι κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης χωρίς να γνωρίζουν τη φύση των οργανικών κενών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση με την αριθ. 18/31-07-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ 2 Φυσικών στο ΓΕΛ Μύρινας ενώ με βάση τις ακάλυπτες διδακτικές ώρες τα κενά που υπάρχουν είναι 1 κενό Φυσικού και 1 κενό Βιολόγου. 

Επισημάναμε ότι μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδηγεί σε δύο πιθανές προοπτικές: α) τη μετακίνηση του δεύτερου Φυσικού σε άλλο σχολείο είτε ως λειτουργικά υπεράριθμου είτε με απόσπαση, αφήνοντάς τον ακάλυπτο ενώ του έχει δοθεί οργανική σε σχολείο ή β) την κάλυψη των διδακτικών ωρών της Βιολογίας από τους 2 Φυσικούς. Πάγια θέση της ΕΛΜΕ είναι τα παιδιά στο Λύκειο να διδάσκονται τα μαθήματα από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας με την έναρξη του διδακτικού έτους. Αυτό εξασφαλίζει στοιχειωδώς την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών μπροστά στις πανελλήνιες εξετάσεις και είναι κρίσιμο για απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Λήμνος. Ο προϊστάμενος υποστήριξε ότι με ανακοινοποίηση του εγγράφου 6585/02-08-2019 δόθηκε το οργανικό κενό Βιολογίας στο ΓΕΛ της Μύρινας και δεσμεύτηκε ότι τη Βιολογία θα την κάνει Βιολόγος. Επίσης, σημείωσε ότι οι ακάλυπτες διδακτικές ώρες Φυσικής στο ΓΕΛ της Μύρινας δικαιολογούν το δεύτερο οργανικό κενό Φυσικού που δόθηκε. Από την πλευρά μας επισημάνθηκε ότι οι 3 ώρες Φυσικής που περισσεύουν αν υπάρξει συνδιδασκαλία της Φυσικής στην Γ΄ Θετικού προσανατολισμού και Γ΄ Υγείας δε συνιστούν οργανικό κενό ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν στα σχολεία της Λήμνου άλλα οργανικά κενά Φυσικών όπως στο ΓΕΛ Μούδρου και στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λ.Τ Μύρινας. Επίσης, τονίσαμε ότι οι διαθέσιμες ώρες ΠΕ04 στο Γυμνάσιο της Μύρινας δικαιολογούν οργανικό κενό Γεωλόγου και όχι Φυσικού όπως δόθηκε. Ο προϊστάμενος απάντησε ότι το κενό αυτό δόθηκε για Φυσικό γιατί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ υπήρχαν συνάδελφοι Φυσικοί. Έτσι δεν υπάρχει κενό Γεωλόγου άρα δεν θα προσληφθεί/διοριστεί αναπληρωτής/μόνιμος ΠΕ04.05 Γεωλόγος. 

Συνοψίζοντας, ζητήσαμε από τον προϊστάμενο να ανακοινωθούν εκ νέου τα οργανικά κενά αναλυτικά ανά ειδικότητα ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεολόγων) για τα σχολεία της Λήμνου (Β΄Λέσβου) από το ΠΥΣΔΕ Λέσβου και να επαναληφθεί η οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων σ΄ αυτά. 

Για να αποφεύγονται λάθη που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τόσο των συναδέλφων όσο και των μαθητών μας, ζητάμε από το ΠΥΣΔΕ Λέσβου:

 • να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις,
 • να υπάρχει αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών (μόρια, σειρά προτίμησης σχολείων),
 • να υπάρχει πίνακας με όλες τις οργανικές θέσεις (να φαίνονται αναλυτικά οι ώρες).
 • να γίνονται άμεσα οι τοποθετήσεις στις οργανικές θέσεις (οργανικά υπεράριθμοι, βελτίωση, διάθεση ΠΥΣΔΕ). 
 • να ακολουθήσει η συμπλήρωση ωραρίου για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στην οργανική τους θέση, πρέπει να έχουν τα λειτουργικά κενά και να δηλώσουν τα σχολεία με σειρά προτίμησης και χωρίς βέβαια να σέρνεται η διαδικασία αυτή μέχρι τον Οκτώβρη,
 • να υπάρχει πίνακας με τα λειτουργικά κενά για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, για τους εκπαιδευτικούς που πήραν απόσπαση και για τους αναπληρωτές (να φαίνονται αναλυτικά οι ώρες), 
 • να κρατούνται πρακτικά από το ΠΥΣΔΕ, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Να δημοσιοποιούνται και αν αυτό απαιτείται να συνοδεύονται με ένα επεξηγηματικό ενημερωτικό.

Δημοσιοποίηση και κάλυψη των λειτουργικών κενών στη Γερμανική Γλώσσα στα σχολεία της Λήμνου.

  Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου και της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας γιατί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου δεν έδωσε στο Υπουργείο Παιδείας τα δύο λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ειδικότητας στη Γερμανική Γλώσσα στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση του ΠΥΣΠΕ Λέσβου.

  Η δικαιολογία για την ενέργεια αυτή ήταν ότι τα κενά αυτά θα καλυφθούν από εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  Όμως, σύμφωνα με στοιχεία που πήραμε από τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας η δικαιολογία αυτή είναι αβάσιμη και δεν ισχύει τουλάχιστον για τα σχολεία της Λήμνου..

  Αυτή τη στιγμή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) της Λήμνου εργάζεται μόνο ένας εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας ο οποίος δεν καλύπτει ούτε τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας της Λήμνου σε ώρες της Γερμανικής Γλώσσας!!!

  Η περίπτωση της απόκρυψης λειτουργικών κενών στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις της εξυπηρέτησης της πολιτικής της «εξοικονόμησης» εκπαιδευτικών που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται όπως φαίνεται και από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

  Είναι η πολιτική του σχολείου που διαθέτει μειωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται με ελαστικές σχέσεις. Του σχολείου που κάθε Σεπτέμβριο ξεκινά με κενά σε εκπαιδευτικούς και που τα καλύπτει με αναπληρωτές στο μέσο της σχολικής χρονιάς, ή δεν τα καλύπτει και καθόλου, στερώντας χιλιάδες διδακτικές ώρες από τους μαθητές. 

  Του σχολείου που υποβαθμίζει σταθερά τα μαθήματα ειδικοτήτων και των ξένων γλωσσών, σπρώχνοντας τους γονείς σε αναζήτηση φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.

  Είναι η πολιτική που επιτρέπει να υπονομεύονται οι προσλήψεις/διορισμοί μονίμων ή/και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ οδηγώντας στην αδιοριστία/ανεργία, αλλάζοντας τις προτιμήσεις των μαθητών και επεμβαίνει στο επιθυμητό γνωστικό αντικείμενο μεταβάλλοντας  τον εκπαιδευτικό/επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

  Είναι η πολιτική που κινείται στη λογική «λιγότερα χρήματα από το κράτος για το σχολείο, περισσότερα χρήματα από τους γονείς, περισσότερο κέρδος για τους επιχειρηματίες, είτε με τα ποσά του κρατικού προϋπολογισμού που δίνονται ως ζεστό χρήμα γι’ αυτούς,, είτε με την απευθείας παρέμβασή τους στα σχολεία.

  Καταγγέλλουμε στους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές τις μεθοδεύσεις αυτές και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

 • Να δοθούν άμεσα τα πραγματικά λειτουργικά κενά στη Γερμανική Γλώσσα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λήμνο ώστε αυτά να καλυφθούν με τις αμέσως επόμενες αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
 • Να καλυφθούν τα σχολεία της Λήμνου με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς και σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.
 • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία – εδώ και τώρα 30.000 μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.

Ψήφισμα του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστράτιου για την επιχειρούμενη προσπάθεια κατάργησης του ασύλου από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει τα δόντια της απέναντι στους φοιτητές και στους εργαζόμενους με το καλημέρα. Στο πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει για ψήφιση στη Βουλή θα είναι και ρυθμίσεις για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Η ισχύουσα διάταξη για το άσυλο, είναι αυτή που υπήρχε και στο νόμο Γιαννάκου, τότε υπουργού Παιδείας και νυν βουλευτή επικρατείας της ΝΔ. Αυτή τη διάταξη επανέφερε σε ισχύ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντικαθιστώντας τη σχετική διάταξη του νόμου Διαμαντοπούλου. Η κυβέρνηση της ΝΔ στην ουσία θέλει να καταργήσει τη δική της διάταξη!!

Προσπαθεί να αποσπάσει τη συναίνεση των εργαζομένων και της νεολαίας με προσχηματικά επιχειρήματα. Η δήθεν ανησυχία της κυβέρνησης για την εγκληματικότητα στα Ανώτατα Ιδρύματα είναι υποκριτική και ψεύτικη. 

Δεν είναι το πανεπιστημιακό άσυλο αυτό που εμποδίζει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας ή και σε άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν Πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να χύνεις “κροκοδείλια δάκρυα” για το εμπόριο ναρκωτικών από τη μια μεριά και από την άλλη να το αντιμετωπίζεις με τους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης. Το πλαίσιο που υπάρχει ήδη για τα Πανεπιστήμια μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα εγκληματικότητας μέσα σ’ αυτά. 

Αυτό που λείπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν είναι τα ΜΑΤ και οι διμοιρίες καταστολής αλλά η επαρκής χρηματοδότηση, για να λυθούν προβλήματα όπως π.χ. έλλειψη φωτισμού, συντήρησης και φύλαξης που δίνουν χώρο σε φαινόμενα εγκληματικότητας όπου αξιοποιούνται υποκριτικά μετά για το χτύπημα του ασύλου.

Η προσπάθεια για την κατάργηση του ασύλου έχει άλλες στοχεύσεις. Χρειάζεται να εμπεδωθεί στο λαό και τη νεολαία ότι όλα τα δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια με σκληρούς αγώνες τίθενται σε αμφισβήτηση. Η κατάργηση του ασύλου εμπεδώνει ότι η εργοδοσία και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν με σιδερένια πυγμή τα συμφέροντα τους απέναντι στις διεκδικήσεις του εργατικού – λαϊκού κινήματος. Η ΝΔ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε όλη τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του κεφαλαίου, θέλει να διαμορφώσει το αντιλαϊκό πλαίσιο για να το πετύχουν αυτό.

Παράλληλα τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και αυτή της ΝΔ, υπηρέτησαν και υπηρετούν την επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα των Πανεπιστημίων. Έδωσαν και δίνουν έμφαση στη σχέση Εκπαίδευση – Έρευνα – κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι για να μπορούν να κάνουν ανενόχλητοι τις μπίζνες τους μέσα στα Πανεπιστήμια, στις πλάτες των φοιτητών, και των πανεπιστημιακών δασκάλων, να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου και μέσα στα Ιδρύματα το άσυλο τους είναι περιττό.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου δηλώνει την αντίθεση του στην προσπάθεια κατάργησης του ασύλου από την κυβέρνηση της ΝΔ . Καλούμε την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, τα πρωτοβάθμια σωματεία να καταδικάσουν τις προσπάθειες αυτές καθώς και τις πρακτικές του δόγματος “νόμος και τάξη”. Να μπουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα των φοιτητών και των εργαζομένων. Το άσυλο κατακτήθηκε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες από φοιτητές και εργαζόμενους. Οι προσπάθειες κατάργησης του πάντα συνδέονταν με την καταστολή και την επιβολή αντιλαϊκών πολιτικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/7/2019 στα προπύλαια. 

Μπλοκάρουμε την απόπειρα της κυβέρνησης της ΝΔ να καταργήσει το ακαδημαϊκό άσυλο!

Υπερασπιζόμαστε το πραγματικό περιεχόμενο του μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και τα σωματεία των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα! 

Διεκδικούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή!

Επικαιροποίηση της θέσης για απεργία αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστράτιου επικαιροποιεί τη θέση της και κηρύσσει απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο νόμο 4547/18 (αξιολόγηση στελεχών, προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων) όπως εξειδικεύεται με την υπουργική απόφαση 1816/ΓΔ4/11-01-2019. Ζητάμε από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα (νομικά, οργανωτικά) για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης και την προετοιμασία του κλάδου από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας να προχωρήσουν άμεσα στην λήψη αντίστοιχων αποφάσεων, ούτως ώστε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να μας βρει προετοιμασμένους. 

Τοποθέτηση του αντιπροσώπου της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Παρακολουθείστε εδώ ( https://youtu.be/tPng3_F7EZ4 ) την ομιλία-τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΛΜΕ Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου,
Ανδρέα Ξυπτερά, εκλεγμένου αντιπροσώπου της ΕΛΜΕ στο 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Στην κλίνη του Προκρούστη για άλλη μια χρονιά τα τμήματα των 
Ομάδων Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου.

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν και φέτος, οι προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2019-20. Οι προϋποθέσεις εξαρτώνται από δύο παράγοντες:

Α) από τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν στη Γ΄ Λυκείου του σχολείου,

Β) από τη μοριοδότηση του σχολείου με τη γνωστή κλίμακα (Α έως ΙΓ). Θυμίζουμε, ότι με τις περσινές αναμοριοδοτήσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, εκατοντάδες σχολεία «έπεσαν» κατηγορία με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο δύσκολη η συγκρότηση τμημάτων προσανατολισμών και κατευθύνσεων.

1. Στα Γενικά Λύκεια που λειτουργεί 1 τμήμα: για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού απαιτούνται τουλάχιστον 11 μαθητές για τις κατηγορίες Α έως Γ, τουλάχιστον 8 μαθητές για τις κατηγορίες Δ έως Ζ, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, και τουλάχιστον 6 μαθητές για τις κατηγορίες Η έως ΙΒ, πάλι με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

2. Στα Γενικά Λύκεια που λειτουργούν 2 τμήματα: για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού απαιτούνται τουλάχιστον 15 μαθητές για τις κατηγορίες Α έως Γ, τουλάχιστον 13 μαθητές για τις κατηγορίες Δ έως Ζ, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, και τουλάχιστον 10 μαθητές για τις κατηγορίες Η έως ΙΒ, πάλι με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

3. Για τα Γενικά Λύκεια που λειτουργούν 3 ή περισσότερα τμήματα: για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού απαιτούνται τουλάχιστον 20 μαθητές για τις κατηγορίες Α έως Γ, τουλάχιστον 18 μαθητές για τις κατηγορίες Δ έως Ζ, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, και τουλάχιστον 15 μαθητές για τις κατηγορίες Η έως ΙΒ, πάλι με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

Η μοναδική εξαίρεση που προβλέπεται είναι σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η έως ΙΒ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, όπου μπορεί να εγκριθεί η δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Πρόκειται για απόφαση – έκτρωμα δύο εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Πρακτικά, λύνει τα χέρια για τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν προκύψει, ώστε να προχωρήσει σε περικοπές εκατοντάδων τμημάτων σε όλη τη χώρα.

Ουσιαστικά κανένα Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις δεν μπορεί να συγκροτήσει τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ σε μικρούς νομούς και ιδιαίτερα νησιωτικούς, με το ζόρι θα λειτουργεί τμήμα για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού σε ένα, το πολύ δύο σχολεία. Ακόμα όμως και στα μεγάλα αστικά κέντρα θα υπάρχει μετακίνηση μαθητών από σχολείο σε σχολείο στο πλαίσιο του Δήμου. Το κλείσιμο των τμημάτων θα οδηγήσει στη μετακίνηση και την ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών σε όλη την Ελλάδα, στην αναγκαστική επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού, ανεξάρτητα από τη θέληση του μαθητή, επειδή θα δυσκολεύεται να μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις εντός νομού, στη μετακίνηση μόνιμων συναδέλφων σε τρία και τέσσερα σχολεία προκειμένου να συμπληρώσουν ωράριο αλλά και την απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών, αφού θα χαθούν χιλιάδες ώρες πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε όλη τη χώρα. 

Αυτή η απόφαση δεν είναι αιφνιδιαστική ούτε πρόκειται για αστοχία του Υπουργείου. Είναι σχεδιασμένη εδώ και δύο χρόνια με την αναμοριοδότηση των σχολείων, τη συγκρότηση ομάδων σχολείων που προβλέπεται από το «Νέο Λύκειο» ώστε το τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού να λειτουργεί στην Ομάδα Σχολείων και όχι σε καθένα ξεχωριστά, την απελευθέρωση των αναθέσεων.

Καλούμε τα σωματεία, τις ΕΛΜΕ, Συλλόγους Γονέων και τα Μαθητικά Συμβούλια σε εγρήγορση ώστε το Υπουργείο να πάρει πίσω την απόφαση-έκτρωμα:

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

 • 20 μαθητές ανά τάξη
 • 15 μαθητές στα τμήματα Ομάδας Προσανατολισμού – 10 στα εργαστήρια 
 • Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων προσανατολισμού ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν σε κάθε σχολείο.
 • Όχι άλλα εμπόδια στους μαθητές των λαϊκών οικογενειών, στην επιλογή της σχολής που θέλουν να σπουδάσουν. 

Σχετικά με την συνυπηρέτηση συζύγων εκπαιδευτικών.

Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύζυγοι ασκούν επαγγέλματα που συνεπάγονται την αναγκαιότητα συχνών αλλαγών στον τόπο εργασίας (λόγω μετάθεσης, τοποθέτησης, κλπ), η εξασφάλιση της συνυπηρέτησης  καθίσταται απαραίτητη τόσο για την προστασία της οικογένειας, όσο και για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς. Η συντήρηση δύο, ή και τριών σπιτιών (σπουδάζοντα τέκνα, κλπ), αποτελεί δυσβάσταχτη οικονομική συνθήκη, με την οποία ωστόσο έρχεται αντιμέτωπος ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων κάθε χρόνο. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι ένας από τους κλάδους που αναμφίβολα πλήττονται περισσότερο από αυτή την πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα.    

Μια διευκόλυνση που παρέχεται στους συναδέλφους που την έχουν ανάγκη, η είναι η απόσπαση. Ωστόσο, σύμφωνα και με την Εγκύκλιο Αποσπάσεων 2019-2020, αποσπώνται κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όσοι:

«α) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ κλπ, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών, ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, στ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές.»

Παρατηρούμε ότι μέχρι σήμερα η νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν προβλέπει τη συνυπηρέτηση συζύγων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα όλων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Είναι προφανές, ότι η παραπάνω εγκύκλιος αποτελεί κατάφορη αδικία για τους εκπαιδευτικούς.     

Τίθενται εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Πώς προστατεύεται ο θεσμός της οικογένειας των εκπαιδευτικών που αναγκάζονται να υπηρετούν   για χρόνια σε διαφορετικές μεταξύ τους περιοχές σε όλη την επικράτεια;
 • Πώς προστατεύονται οι χιλιάδες κάθε χρόνο μετακινούμενοι αναπληρωτές που – δεδομένων των συνθηκών – αποτρέπονται από τη δημιουργία οικογένειας;
 • Πώς προστατεύονται όλοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που, με γνώμονα τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, εξαναγκάζονται να διανύουν καθημερινά τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις από και προς τον τόπο εργασίας, μετακινούμενοι  με προσωπικό οικονομικό κόστος και σε αρκετές περιπτώσεις δυστυχώς με κόστος την ίδια τους τη ζωή;

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να αποσπώνται οι σύζυγοι εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ του/της συζύγου κατά προτεραιότητα όλων και συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει θέση και να υποστηρίξει δυναμικά το δίκαιο αίτημα χιλιάδων εκπαιδευτικών!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καταδικάζει απερίφραστα την κατάθεση αγωγής απ’ το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βαθέως σε συναδέλφισσα δασκάλα, επειδή έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή υπερασπίστηκε την φοίτηση των προσφυγόπουλων στο σχολείο της και μίλησε στους μαθητές της για την προσφυγιά. Eίναι για μας ξεκάθαρο, ότι ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί είναι να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές μας έτσι ώστε πάνω απ’ όλα ν’ αγαπούν τους ανθρώπους, να τους διδάξουμε τις αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Θα πρέπει να παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και να εντείνουμε την πάλη για έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό.

Ενέργειες όπως αυτή του Συλλόγου Γονέων Άνω Βαθέος δεν πρέπει και δε μπορούν να βρίσκουν την παραμικρή ανοχή τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από το σύνολο της κοινωνίας. Η κατάθεση της αγωγής από τον εν λόγω Σύλλογο δεν ήρθε βέβαια ως κεραυνός εν αιθρία. Αποτελεί συνέχεια των αντιδράσεων Συλλόγων ή και μεμονωμένων γονέων για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση, που μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί με διάφορους τρόπους, όπως η αποχή από τα μαθήματα και οι λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμοί σε γονείς και εκπαιδευτικούς με διαφορετική άποψη απ’ τη δικιά τους. Τώρα, η διαφορετική αυτή άποψη αλληλεγγύης και στήριξης στα παιδιά που ήρθαν μέσα από πολέμους και κακουχίες για μια καλύτερη ζωή και βρέθηκαν κλεισμένα σε φυλακές και σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σέρνεται και στα δικαστήρια!

Απέναντι σε τέτοιες πρακτικές κανένας δεν πρέπει να βρίσκεται μόνος του. Δηλώνουμε ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε παιδιού να μορφωθεί και πόσο μάλλον των παιδιών θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

 • Ζητάμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα η αγωγή!
 • Καλούμε όλα τα σωματεία και τους φορείς στη Σάμο καθώς και τα εκπαιδευτικά σωματεία όλης της χώρας να στηρίξουν και την ίδια και το αίτημα απόσυρσης της αγωγής.
 • Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν όλους τους εκπαιδευτικούς που στοχοποιούνται ή διώκονται επειδή υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.
 • Βρισκόμαστε στο πλευρό της συναδέλφισσάς μας, όπως και κάθε άλλου συναδέλφου που μπορεί να βρεθεί στη θέση της και καλούμε το ίδιο να πράξουν η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ με συνδικαλιστική, νομική και οικονομική κάλυψη!

Σταματήστε τη συρρίκνωση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης!

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου καλεί τα μέλη του να υπογράψουν στο σύνδεσμο https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/_Stamatiste_ti_syrriknosi_toy_Moysikoy_Sholeioy_Mytilinis/ το ψήφισμα ενάντια στη συρρίκνωση του Μουσικού Γυμνασίου Μυτιλήνης. Στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών του Μουσικού Σχολείου που αποτελεί και αγώνα γενικότερα για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.Απαιτούμε:

 • Κανένας μαθητής να μην μείνει έξω από το Μουσικό Σχολείο.
 • Να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις εγγραφής ανάλογα με τις επιλογές των μαθητών.
 • Να μην κλείσει κανένα τμήμα στο Μουσικό Σχολείο.
 • Να δεσμευτεί το Υπουργείο για την άμεση λύση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου.

Σχετικά με τα έγγραφα απόλυσης των αναπληρωτών.

Η παραλαβή των εγγράφων απόλυσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποτελεί χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές συνάδελφοι τόσο της Λήμνου όσο και του Αγίου Ευστρατίου. 

Όπως είναι γνωστό, η άμεση παραλαβή των εγγράφων απόλυσης είναι αναγκαία για την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών έκδοσης του επιδόματος ανεργίας των συναδέλφων. Όμως, λόγω της λήξης του συμβολαίου ενοικίασης των κατοικιών τους στις 30 Ιουνίου και της πίεσης των ιδιοκτητών για άμεση αποχώρηση (λόγω τουριστικής χρήσης των καταλυμάτων) οι συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να ξεσπιτώνονται. Προκειμένου, όμως, να παραλάβουν τα έγγραφά τους την επόμενη ημέρα, υποχρεώνονται να παραμένουν στα νησιά, πληρώνοντας έτσι αχρείαστα και διόλου αμελητέα έξοδα διαμονής και διατροφής. Επιπλέον, η αναχώρησή τους για τον τόπο καταγωγής τους αναγκαστικά αναβάλλεται για μετά την 1η Ιουλίου, στερώντας τους έτσι τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της έκπτωσης  που έχουν καθορίσει οι ναυτιλιακές εταιρείες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτή λήγει την 1η Ιουλίου.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τόσο την υποστελέχωση όσο και το φόρτο εργασίας της Διεύθυνσης, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των εγγράφων απόλυσης των αναπληρωτών συναδέλφων στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους με ταχυμεταφορά, όπως γίνεται στις περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ή την αποστολή τους με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως προτείνει και η ΟΛΜΕ, ώστε να αποφευχθούν οι παραπάνω επιβαρύνσεις, αλλά και να έχουν έγκαιρα στα χέρια τους οι συνάδελφοι τα έγγραφα απόλυσής τους.