Μοριοδότηση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου

Μύρινα 23-02-2015

ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ν.Λέσβου – ΠΥΣΔΕ Λέσβου ΚΟΙΝΟΠ: ΟΛΜΕ

Μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι το ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχολεία που προσφέρουν  διπλασιασμό μορίων  για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκεί τουλάχιστον δύο χρόνια, ούτε για τους αναπληρωτές που υπηρετούν εκεί ένα χρόνο, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Και αυτό, ενώ το σχολείο αυτό λαμβάνει 11 μόρια δυσμενών συνθηκών, όπως και το Γενικό Λύκειο ή το Γυμνάσιο Μούδρου, τα οποία δίνουν διπλασιασμό των μορίων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 189/10-09-2014 και το άρθρο 4Α: «1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ίδιου ΦΕΚ: «1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.»

Επιπλέον, όπως διευκρίνισε το Υπουργείο:

«Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από (υποψηφίους) εκπ/κούς αλλά και από Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη Βουλή των Ελλήνων διατάξεις περί: α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και β) της προσμέτρησης στους πίνακες αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής για τις προσλήψεις στη δημόσια γενική εκπαίδευση:

  • Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρομισθίων) σε απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση ΙΑ΄ ή  ΙΒ΄ από το σχολικό έτος 2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010, ήτοι στους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορίου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).
  • Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους πίνακες του ΑΣΕΠ). Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε παραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης περί κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι «Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο».
  • Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ είναι ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο , τότε η προϋπηρεσία λογίζεται στο διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της μεταβατικής περιόδου (λόγω δυσπρόσιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες του ΑΣΕΠ (λόγω απομακρυσμένου σχολείου).»

Θεωρούμε, συνεπώς, εξαιρετικά άνιση και άδικη αυτή την εξαίρεση του ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου που δημιουργεί με τη σειρά της αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών που υπηρετούν στα σχολεία της περιοχής που δίνουν τον ίδιο αριθμό μονάδων δυσμενών συνθηκών. Είναι άδικο, επίσης,  διότι οι συνάδελφοι της γενικής που υπηρετούν π.χ. στο Γενικό Λύκειο Μούδρου θα λάβουν το διπλασιασμό των μορίων, ενώ οι συνάδελφοι της ειδικής εκπαίδευσης που υπηρετούν στο ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου όχι. Θεωρούμε ότι ο διπλασιασμός των μορίων θα έπρεπε να ισχύει για όλες τις σχολικές μονάδες είτε πρόκειται για γενικής, είτε για ειδικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, θεωρούμε ότι για τον ίδιο λόγο το ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και στον κατάλογο των δυσπρόσιτων σχολείων της Β΄ Λέσβου, ειδικά από τη στιγμή που ο μόνος λόγος που δεν έχει έως τώρα συμπεριληφθεί είναι απλά και μόνο το γεγονός ότι ιδρύθηκε ως σχολείο μετά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου δυσπρόσιτων σχολείων.

Η Πρόεδρος Μανουσογιωργάκη Στυλιανή
Η Γραμματέας Καμπακάκη Ελένη

Για τις απεργίες των αναπληρωτων

EΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

Προς
Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποίηση
ΔΣ της ΔΟΕ
ΔΣ της ΟΛΜΕ

Σύμφωνα με διαμαρτυρίες αναπληρωτών συναδέλφων μας, σύμφωνα με το υπ’αριθμόν 2/94131/0022/25-10-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γίνεται διαχωρισμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τους μόνιμους συναδέλφους τους σε ό, τι αφορά τον τρόπο παρακράτησης της απεργίας.

Συγκεκριμένα, ενώ στους μόνιμους συναδέλφους η ημέρα απεργίας θεωρείται κανονικά συντάξιμη ημέρα εργασίας, στους αναπληρωτές συναδέλφους, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμ πρωτ. 78/13-10-2011 που υιοθετεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η απεργία θεωρείται μη εργάσιμη ημέρα με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν το ένσημο, αλλά τους δίνεται μόνο η δυνατότητα να το εξαγοράσουν. Αντίθετα, στη στάση εργασίας οι αναπληρωτές συνάδελφοι λαμβάνουν το ένσημο.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν κατάφωρη αδικία για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας, τους διαχωρίζουν από τους μόνιμους συναδέλφους ακόμα και σε ό, τι αφορά τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, και για το λόγο αυτό ζητούμε την κατάργηση των παραπάνω εγκυκλίων ώστε η παρακράτηση της απεργίας να γίνεται στους αναπληρωτές μόνο ως προς το ημερομίσθιό τους, όπως συμβαίνει και με τους μόνιμους.