Eργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 151/ 18-10-2013

ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

ΚΟΙΝ: Συλλόγους Διδασκόντων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Θέμα: «Eργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Κυρίες Διευθύντριες,

Κύριοι Διευθυντές,

σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

  1. Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 13 του Νόμου 1566/85:

“Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 11.” και την παρ. 20 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου: “Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  1. Βάσει του ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1 για τον καθορισμό καθηκόντων προϊσταμένων, διευθυντών, συμβούλου, συλλόγου διδασκόντων και συγκεκριμένα του Άρθρου 36 για τα Καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων:

«11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου.»

3. Βάσει του ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1 για τον καθορισμό καθηκόντων προϊσταμένων, διευθυντών, συμβούλου, συλλόγου διδασκόντων και συγκεκριμένα του Άρθρου 28 για τα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων:

«1.β) Ο Διευθυντής  παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.»

4. Βάσει του ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1 για τον καθορισμό καθηκόντων προϊσταμένων, διευθυντών, συμβούλου, συλλόγου διδασκόντων και συγκεκριμένα του Άρθρου 29 για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων:

«3. Ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.»

Κατόπιν τούτων προκύπτει πως σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται νομοθετικά καθορισμένο ωράριο 8πμ-2μμ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών στην τήρηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου και την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου και όχι την άσκοπη παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο 8πμ-2μμ καθώς κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το νόμο.

Τους χαλεπούς αυτούς καιρούς, που τα εργασιακά μας δικαιώματα δέχονται ολομέτωπη επίθεση από μια αυταρχική κυβέρνηση, που εφαρμόζει αντεργατικές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, είναι προς το συμφέρον της εκπαίδευσης να μην μετατρέπονται τα σχολεία σε πεδίο εφαρμογής αυθαίρετων και αυταρχικών πρακτικών, που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, αλλά να λειτουργούν μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου.

Η ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου σε καμία περίπτωση δε θα δεχτεί αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.

Με  εκτίμηση για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λήμνου,

Η Πρόεδρος
Μανουσογιωργάκη Στ.

Η Γεν. Γραμματέας
Στυλιανίδου Δ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (19/10/2013)

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα:

α. 31/10/2013:: Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας σε συνεργασία με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις.

β. 6/11/2013: Συμμετέχουμε στη γενική πανεργατική απεργία. Παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα για τη στήριξή της, όπως: Περιοδείες στα σχολεία, έκδοση υλικού (αφίσσας, κ.λπ.), πανώ στα σχολεία, κ.ά. Οργανώνουμε τα απεργιακά συλλαλητήρια και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά.

γ. Επιδιώκουμε το συντονισμό της δράσης με όλα τα σωματεία για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία των κινητοποιήσεων σε κάθε περιοχή. Αξιοποιούμε τις Επιτροπές Αγώνα των ΕΛΜΕ.

δ. Νέες Γ.Σ. ΕΛΜΕ και Γ.Σ. Προέδρων μετά τις 6/11 για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Επιστολη ΕΛΜΕ Β. Αιγαίου για τους “ολικά πλεονάζοντες”

Προς την

Περιφερειακή Διευθύντρια

Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

κ. Διευθύντρια

Με το υπ’ αριθ. 5319/3-10-2013 έγγραφό σας, που κοινοποιήθηκε στις 4-10-2013 στο ορθό, δηλώνετε λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς σας για τις ειδικότητες ΠΕ03, ΠΕ07, ΠΕ09 και ΠΕ17.03 και καλείτε τους «ολικά πλεονάζοντες» συναδέλφους των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2013-14.

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε για κανέναν λόγο σε εφαρμογή υποχρεωτικών αποσπάσεων, οι οποίες θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή των εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον που ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιφέρειάς μας επιτείνει τις αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων μετακινήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε να λήξει άμεσα η «ομηρία» των συναδέλφων μας που εμφανίζονται ως «ολικά πλεονάζοντες» και να διατεθούν άμεσα για τις ανάγκες των σχολείων και των υπηρεσιών της εκπαίδευσης στην περιοχή μετάθεσης όπου ανήκουν, με βάση τις θέσεις που έχει διατυπώσει ο κλάδος:

  • Να μη γίνονται συμπτύξεις και συνδιδασκαλίες τμημάτων. 20 μαθητές κατά ανώτατο όριο στην τάξη, 15 μαθητές ανά κατεύθυνση, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια, διατήρηση των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
  • Να λαμβάνεται υπόψη στον χωρισμό των τμημάτων η χωρητικότητα της αίθουσας, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας για τα σχολικά κτήρια, καθώς και η ύπαρξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλες οι υποστηρικτικές δομές του δημόσιου σχολείου (Ενισχυτική διδασκαλία, ΠΔΣ, Βιβλιοθήκες, ΓΡΑΣΕΠ, Τμήματα Ένταξης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γραμματειακή Υποστήριξη).
  • Να δοθεί μειωμένο ωράριο σε συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Στις ξένες γλώσσες να εφαρμοστεί η παράλληλη διδασκαλία ανά τμήμα και τα τμήματα με τα επίπεδα.
  • Να υπολογιστεί κανονικά ο δεύτερος καθηγητής Πληροφορικής για πάνω από 21 μαθητές.
  • Να επανέλθουν οι τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν.

Όλες οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται από τα ΠΥΣΔΕ με διαφανή τρόπο.

ΕΛΜΕ Ικαρίας – Φούρνων
ΕΛΜΕ Λέσβου
ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγ. Ευστρατίου
ΕΛΜΕ Σάμου
ΕΛΜΕ Χίου

 

Πλεονάσματα-Κενά για β’ κύκλο μετατάξεων σε Νομό Λέσβου

ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΠΕ32
Πλεονάζοντες ΔΔΕ Λέσβου 4 12 1 1 5 0 8 0
Κενά Πρωτοβάθμιας Λέσβου 1 6 1 1 2 0 8 0

Πλεονάσματα και κενά σε όλη τη χώρα: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A99-%CE%A9%CE%984

Δικαίωση Ενστάσεων Μετατάξεων από Νομό Λέσβου

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
213657 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
209023 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕ19 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
219022 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
213666 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
203934 ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ11 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
195868 ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ11 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
227922 ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
215470 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ19 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
198376 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΠΕ05 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Β΄
214590 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
224511 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ07 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
198395 ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ05 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄