ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα γίνονται πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες της συμμετοχής των καθηγητών στην απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, ξεκαθαρίζουμε ότι:

Το  Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, με βάση την απόφαση για απεργία-αποχή που πήρε η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2014 και την  κήρυξε η ΟΛΜΕ από την Παρασκευή 10-10-2014, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησής που προσπαθεί να υλοποιήσει το ΥΠΑΙΘ.

Η στάση αυτή της πλήρους αποχής: των διευθυντών από την αυτοαξιολόγησή τους, όλων των εκπαιδευτικών από τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, τον προγραμματισμό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και από την παράδοση του όποιου υλικού μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης, την «εθελοντική» αξιολόγηση, την σύνταξη έκθεσης ατομικής αξιολόγησης και κάθε διαδικασία αξιολόγησης από τον Σχολ. Σύμβουλο και τον Δ/ντή του σχολείου, έχει απόλυτη και πλήρη νομική κάλυψη,  δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, δεν αποστερεί από κανένα το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους και δε μπορεί να γίνει παρακράτηση μισθού.

Καλούμε τους συναδέλφους να συνταχθούν με την απόφαση του Δ. Σ. της ΟΛΜΕ για απεργία – αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία και να αντισταθούμε μέχρι την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλέγματος της αξιολόγησης.

Στην κατεύθυνση αυτή σας στέλνουμε συνημμένα αναλυτική γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου και το εξώδικο της ΟΛΜΕ.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

Επειδή το κράτος και τα όργανά του έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου.

Επειδή η απεργία περιλαμβάνεται στα ατομικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή με την συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που οφείλει να προστατεύει το Κράτος. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας διαπιστώνεται από το Δικαστήριο  με τελεσίδικη απόφαση και είναι νόμιμη όταν ασκείται από συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007) αναγνωρίζεται και προστατεύεται αφενός η συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το δικαίωμα απεργίας αυτών.

Επειδή από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας.

Επειδή η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού, και συγκεκριμένα εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.

Επειδή η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου συνιστούν μέρος της διαδικασίας αξιολογήσεως και υπό την έννοια αυτή τα στελέχη εκπαιδεύσεως μπορούν να δηλώσουν, ότι απέχουν από την εν λόγω διαδικασία λόγω συμμετοχής στην αποχή.

Επειδή η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους.

Επειδή   κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού.

Για τους λόγους δηλώνουμε ότι :

Α) είναι σύννομη και συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων  (Αξιολόγηση).

Β) η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής    δεν μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων.

Γ) δεν μπορεί εκπαιδευτικός, να αποκλειστεί από μελλοντικές διαδικασίες επιλογών εξαιτίας της συμμετοχής του στην ως άνω αποχή.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λήμνου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους πρόσφυγες από τη Συρία που από την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2014, βρίσκονται στο Σύνταγμα διαμαρτυρόμενοι για την απάνθρωπη μεταχείρισή τους από την ελληνική πολιτεία.

«Αυτό που ζητάνε από την ελληνική Κυβέρνηση είναι να τους δώσει δικαίωμα μετακίνησης, ώστε να ζητήσουν άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες. Αντί για αυτό, η ελληνική Κυβέρνηση, που δεσμεύεται από το Δουβλίνο ΙΙΙ, τους εμπαίζει προσφέροντάς τους καθεστώς διεθνούς προστασίας ώστε να μείνουν νόμιμα στην Ελλάδα, κάτι που όμως τους αποκλείει από το δικαίωμα εγκατάστασης σε άλλη χώρα. Ταυτόχρονα, δεν τους προσφέρει καμία εξασφάλιση σε στέγη και τροφή, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην κατάστασή τους – ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρουν δουλειά στην Ελλάδα – απλά θα μπορούν νόμιμα να πεθάνουν στην Ελλάδα από το κρύο και την πείνα!», όπως αναφέρει το σχετικό Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Αφού γλύτωσαν από τον πόλεμο στη Συρία, αφού κατάφεραν να μην πνιγούν στο Αιγαίο, τώρα ζητάνε να σωθούν και από τη δική μας χώρα, όπως ανέγραψαν σε ένα πλακάτ οι ίδιοι. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να προβληματίσει την ελληνική κυβέρνηση και να την κάνει, αν μη τι άλλο, να αισθανθεί ντροπή για τις επιλογές της. Δεν έχουν φροντίσει ούτε για τα στοιχειώδη: να τους προσφερθεί κατάλυμα, τροφή και νερό! Μια κυβέρνηση που εξωθεί έναν ολόκληρο λαό στην φτώχεια και την εξαθλίωση συμπεριφέρεται με τον ίδιο απάνθρωπο τρόπο στους πρόσφυγες από τη Συρία, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται γυναίκες, μικρά παιδιά και βρέφη. Βλέπουμε για μέρες να ξεδιπλώνεται η απάθεια και η αδιαφορία των κυβερνώντων απέναντι σε ανθρώπους αδύναμους, αλλά υπερήφανους.

Απαιτούμε να δοθεί τώρα λύση στο θέμα των προσφύγων από τη Συρία, αλλά και όλων των υπόλοιπων προσφύγων. Να σταματήσει επιτέλους ο εμπαιγμός τόσων ανθρώπων και η απάνθρωπη αντιμετώπισή τους από το κράτος. Να τους δοθεί η δυνατότητα να ταξιδέψουν, όπου επιθυμούν, και για όσο διάστημα παραμένουν εδώ να τους εξασφαλιστεί τροφή και στέγη.

Η Πρόεδρος Μανουσογιργάκη Στ.
Η Γραμματέας Καμπακάκη Ελ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λήμνου εκφράζει την αγανάκτησή του για την άδικη και απάνθρωπη στάση της συγκυβέρνησης απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο που έχει φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιεί εδώ και ένα μήνα σχεδόν το ίδιο του το σώμα ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην ανάλγητη και εκδικητική στάση των αρμόδιων υπουργείων μόνο και μόνο για να υπερασπιστεί το αυτονόητο δικαίωμα σε εκπαιδευτικές άδειες που του δίνει ο ίδιος ο νόμος, προκειμένου να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά στο οποίο πέρασε συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Θεωρούμε αδιανόητο να στήνει η συγκυβέρνηση τα πολιτικά της παιχνίδια πάνω στη ζωή ενός νέου ανθρώπου που πριν έξι χρόνια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας του φίλου και συμμαθητή του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Δεν είναι δυνατόν για το νομικό και δικαστικό σύστημα της χώρας να επιθυμεί να αντιμετωπίζει το Νίκο Ρωμανό ως τρομοκράτη από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμιά τέτοια δικαστική απόφαση.

Κατανοούμε την αγωνία της συγκυβέρνησης να πατάξει κάθε φωνή που εξακολουθεί να αντιστέκεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της απέναντι στην ανάλγητη, μισάνθρωπη και καταστροφική για το σύνολο της χώρας πολιτική στέρησης και των στοιχειωδών δικαιωμάτων των πολιτών που εφαρμόζει η μνημονιακή συγκυβέρνηση προκειμένου να κάμψει και τις τελευταίες φωνές διαμαρτυρίας. Δηλώνουμε ότι επιλέγουμε να ταχθούμε στο πλευρό των ανθρώπων και όχι των μνημονίων.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο Νίκο Ρωμανό και απαιτούμε από τη δικαιοσύνη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων. Απαιτούμε από τη συγκυβέρνηση να σταματήσει να νίπτει τας χείρας της και να μεριμνήσει, όσο υπάρχει ακόμη καιρός, για την διασφάλιση του δικαιώματος του Νίκου Ρωμανού σε εκπαιδευτικές άδειες. Απαιτούμε να αρθούν τα νομικίστικα κωλύματα και να δοθεί στο Νίκο Ρωμανό το δικαίωμα να σπουδάσει, όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Απαιτούμε την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος του πριν να είναι πολύ αργά.

H Πρόεδρος  Μανουσογιωργάκη Στ.
Η Γραμματέας Καμπακάκη Ελ.

Αποτελέσματα εκλογών-Κάρτες ΟΛΜΕ-Σύνδεσμοι

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 57    Mύρινα 02-12-2014

Προς: Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λήμνου συνεδρίασε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου με θέμα τη σύνθεση του ΔΣ, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Μανουσογιωργάκη Στυλιανή

Αντιπρόεδρος: Τσάτσου Αικατερίνη (Καίτη)

Γραμματέας: Καμπακάκη Ελένη

Ταμίας: Στυλιανίδου Δέσποινα

Μέλος: Σελιανίτης Κωνσταντίνος

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΔΣ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ.  )

2. Η ΟΛΜΕ απέστειλε τις κάρτες μέλους για  το σχολικό έτος 2014-15. Όσα από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη επιθυμούν να έχουν κάρτα, παρακαλούνται να προσκομίσουν στην ΕΛΜΕ μία φωτογραφία τους με το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητά τους. Τις εκπτώσεις που δικαιούνται τα μέλη της ΟΛΜΕ σε βιβλιοπωλεία, θέατρα, σινεμά κλπ μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού της ΕΛΜΕ «Σε κάθε Σχολείο εκλέγονται από τους Καθηγητές που υπηρετούν σ’ αυτό με ψηφοφορία, αμέσως μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ., ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος – Σύνδεσμος». Παρακαλούμε οι σύλλογοι να προβούν άμεσα στη σχετική ψηφοφορία για την καλύτερη επικοινωνία των συναδέλφων με το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

 

 

Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Λήμνου

Ψήφισαν 76.
Έγκυρα 57

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ έλαβαν:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 41 – 4 έδρες
Καμπακάκη Ελένη 20
Μανουσογιωργάκη Στυλιανή 26
Σελιανίτης Κωνσταντίνος 19
Τσάτσου Αικατερίνη 20

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 16 – 1 έδρα
Στυλιανίδου Δέσποινα 16

 

Για το εποπτικό συμβούλιο έλαβαν (έγκυρα 65):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 46 – 2 έδρες
Αυγολούπη Μαρία 26
Γούτου Ελένη 30

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 19 – 1 έδρα
Ξυπτεράς Ανδρέας 19

 

Για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ έλαβαν (έγκυρα 63):

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 37 – 2 έδρες
Καμπακάκη Ελένη 15
Μανουσογιωργάκη Στυλιανή 18
Τσάτσου Αικατερίνη 17

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 26 – 2 έδρες
Κωστομοίρης Ιωάννης  10
Ξυπτεράς Ανδρέας 13
Στυλιανίδου Δέσποινα 17

Σύνθεση νέου ΔΣ ΕΛΜΕ Λήμνου

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λήμνου συνεδρίασε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου με θέμα τη σύνθεση του ΔΣ, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Μανουσογιωργάκη Στυλιανή

Αντιπρόεδρος: Τσάτσου Αικατερίνη (Καίτη)

Γραμματέας: Καμπακάκη Ελένη

Ταμίας: Στυλιανίδου Δέσποινα

Μέλος: Σελιανίτης Κωνσταντίνος

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ΔΣ μπορείτε να τα δείτε εδώ.