Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2016 συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λήμνου με θέμα την συγκρότησή του σε σώμα.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ αποφασίστηκε ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Μανουσογιωργάκη Στυλιανή
Αντιπρόεδρος: Ξυπτεράς Ανδρέας
Γραμματέας: Ρώιμπα Φωτεινή
Ταμίας: Στυλιανίδου Δέσποινα
Μέλος: Τσάτσου Αικατερίνη

Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Λήμνου

Μύρινα 15 Δεκεμβρίου 2016
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΕΛΜΕ Λήμνου:

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 86      Άκυρα-Λευκά: 14    Έγκυρα: 72

Έλαβαν:
Αριστερή Κίνηση 35 ψήφους – 2 έδρες
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ)  23 ψήφους – 2 έδρες
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις 14 ψήφους – 1 έδρα

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι παρακάτω υποψήφιοι κατά σειρά πλειοψηφίας:
Μανουσογιωργάκη Στυλιανή (32 ψήφοι)
Τσάτσου Αικατερίνη (23 ψήφοι)
Ξυπτεράς Ανδρέας (17 ψήφοι)
Στυλιανιδου Δέσποινα (17 ψήφοι)
Ρώιμπα Φωτεινή (10 ψήφοι)

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι:
Σελιανίτης Κωνσταντίνος (16 ψήφοι)
Μπόλης Παναγιώτης (7 ψήφοι)


Β) Για το Εποπτικό Συμβούλιο

Ψήφισαν: 86   Άκυρα-Λευκά:3  Έγκυρα: 83

Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι  του ενιαίου ψηφοδελτίου κατά σειρά πλειοψηφίας:

Γούτου Ελένη (50 ψήφοι)
Αρίμης Αθανάσιος (43 ψήφοι)
Κολώνη Ελένη (40 ψήφοι)