Αποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Λήμνου & Αγ.Ευστρατίου 2007

Ψήφισαν: 149 Έγκυρα: 147 Άκυρα: 2 Λευκά 0
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Λ.Μ.Ε. Αντιπρόσωποι στη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφοι α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφο
1. Γαϊτάνος Κωνσταντίνος 100 1. Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος 92
2. Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος 89 2. Αφθονίδης Γεώργιος 67
3. Καλτιριμτζής Ιωάννης 63
4. Αφθονίδης Γεώργιος 55
5. Σωπιάδου Ειρήνη 46
6. Κονιδάρη Αγγελική 42 Ελεγκτική Επιτροπή
7. Γεωργακόπουλος Σωτήρης 38 α/α Ονοματεπώνυμο Ψήφοι
Στεφάνου Χρήστος 38 1. Ξακουστού Αρτεμησία 69
9. Ζιώγος Δημήτρης 37 2. Ντέγκας Βύρων 67
10. Λυγδά Ιουλία 35 3. Πιερία Βασούλα 61

εκλέγονται