Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Συνάδελφοι, σες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6822/15-5-01 του Ταμείου Προνοίας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) και την Φ.215/353 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 475/25-4-01), οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο πριν το μόνιμο διορισμό τους ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι ή γενικά ως συμβασιούχοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου, έχουν αποκλειστική προθεσμία 2 (δύο) ετών από την υπαγωγή τοις στο ταμείο αυτό, δηλαδή από τον μόνιμο διορισμό τους, να την αναγνωρίσουν με αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προσθεσμίας αυτής δεν είναι δυνατή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγνώριση προύπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ.

Το ΤΠ∆Υ, όπως είναι γνωστό, είναι το ταμείο εκείνο που χορηγεί το εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους όταν συνταξιοδοτούνται.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, πως η ΟΛΜΕ διεκδικεί να καταργηθεί το χρονικό αυτό όριο και να είναι δυνατή η αναγνώριση, όπως και στα άλλα ταμεία, καθ’ όλη δηλαδή τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Σχετικό αίτημα κατέθεσε το ∆Σ της ΟΛΜΕ ως πρόταση τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις του δημοσίου με υπόμνημά του στις 17-10-07.

Καλούμε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να φροντίσουν, ώστε η ενημερωτική αυτή ανακοίνωση να φτάσει σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και όλες τις σχολικές μονάδες.

Προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *